sv. Jana Frémiot de Chantal / st 12. srpen 2020

Pocházela ze šlechtické rodiny v Burgundsku. Jako dcera představeného parlamentu se provdala za barona de Chantal. Když ten na následky postřelení při honu zemřel, zůstala se čtyřmi dětmi u tchána, kde zakoušel... (pokračování)

Nepodléhejte sebeuspokojení, varuje nigerijský arcibiskup

Význačný nigerijský arcibiskup varoval své kolegy v duchovenské službě před pocitem sebeuspokojení a jistoty, které nakonec poškozují Církev. „Všiml jsem si, že našim kněžím a řeholníkům schází pravý smysl pro misii, nedostává se jim misijního odhodlání a misijní kreativity,“ řekl arcibiskup Mathew Man'Oso Ndagoso z Kaduny.

Nepodléhejte sebeuspokojení, varuje nigerijský arcibiskup

Arcibiskup Ndagoso řekl, že vidí nedostatek pastoračního plánování a realizace, což vychází z nonšalantního a apatického postoje, který by se dal nazvat „smrtícím virem sebeuspokojení“.

Postěžoval si na přístup k pastoraci, který spoléhá na zaplněné kostelní lavice díky zavedené katolické identitě. „Rádi se oddáváme euforii, že jsme dobře zavedenou římskokatolickou církví založenou na Petrově skále, aniž bychom pociťovali nutnost hlásat evangelium,“ řekl arcibiskup Ndagoso a dodal, že farníci jsou pohlcováni vlky, „aniž by to vzbuzovalo jakékoli vážné obavy, pouze sami sebe ujišťujeme, že když někteří odejdou, přijdou jiní sami od sebe“.

Arcibiskup Ndagoso zdůraznil, že očekávání, že lidé zaplní lavice, je zastaralou praktikou. Nyní nastala doba, kdy je nutno žít evangelium i navenek: „V naší době pastýř opustí 99 ovcí, aby šel hledat jednu ztracenou.“

„Musíme se proto vyhnout pokušení domnívat se, že jsme zajištěni v naší dobře etablované Církvi, a nesmíme se spokojit s obrovskou účastí na mších.“

Na závěr arcibiskup Ndagoso řekl, že bychom se měli vyvarovat falešného pocitu bezpečí a mít se na pozoru před osobami, které se tváří jako Boží lidé. K tomu, abychom žili evangelium, je nutná ostražitost a přesah do společnosti. Evangelium nelze žít z pocitu sebeuspokojení, uvedl.07. 02. 2017, Catholic News