sv. Alexandr / ne 26. únor 2017

Od r. 313 byl biskupem v egyptské Alexandrii. Svou učenost, pravověrnost a stat... (pokračování)

Přehled zpráv

ČESKÁ REPUBLIKA

Žádáme omluvu!

Úvodem moderátorka arcibiskupa obvinila (s odvoláním na názor ministerstva vnitra), že Církev klade nové požadavky, což kardinál odmítl.. Na otázku o kompletním vynětí budov Hradu z restitučního zákona kardinál – mírně zvýšeným hlasem - řekl, že tento požadavek navazuje na postup presidenta Go

Věřící se opět spojí v modlitbě za národ

V předvečer oslav svátku národního patrona sv. Václava se opět 27. září 2013 v 19.00 hodin slavnostně rozezvučí zvony kostelů v celé republice, aby věřící přiměly k zastavení a ke společné modlitbě v hodinu, kdy bude na poutní místo do Staré Boleslavi převážena relikvie sv. Václava. Pražský arcib

Vyšebrodský pro-life víkend

Mladí křesťanští demokraté zvou všechny, kteří by se rádi dověděli více o tom, jak to dnes u nás i ve světě vypadá s právem na život a lidskou důstojnost a jak mohou přispět k tomu, aby tato zásadní práva nebyla odpírána ani nenarozeným, ani starým a nemocným. K těmto otázkám uspořádali víkendovou k

Arcibiskup Jan Graubner slaví významné životní jubileum

Půlkulaté životní výročí oslaví ve čtvrtek 29. srpna 2013 olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Letošní rok je pro něj ovšem významný hned dvojnásob, neboť v červnu oslavil také 40. výročí svého kněžského svěcení. Jan Graubner se narodil 29. srpna 1948 v Brně, dětství prožíval ve Strážnici

Prahou prošel Pochod pro rodinu

Petr Jurčík, předseda Mladých křesťanských demokratů a hlavní organizátor akce, upozornil "na situaci v české společnosti, kde zájmy rodiny nejsou dost dobře hájeny a kde je příliš jednoduché se rozvést". Pochod pro rodinu podpořil i lidovecký senátor Jiří Čunek, který

Trapisté zachraňují kostel v pohraničí

Trapisté z kláštera v Novém Dvoře se ujali obnovy zničeného kostela v Krašově nedaleko Nových Dvorů. Jejich úmyslem je pomoci diecézi, která má na starost mnoho poničených kostelních staveb.

Ohlédnutí za Katolickou charismatickou konferencí

V těchto dnech v myslích více než 7 000 lidí, kteří se zúčastnili letošního ročníku Katolické charismatické konference, doznívají zážitky a vzpomínky na pět dní plných duchovního a kulturního programu i přátelských setkání. Mezi úvodní bohoslužbou, kterou v brněnské katedrál

Zastupitelstvo hl. m. Prahy (TOP 09) navrhlo legalizaci prostituce

Do Poslanecké sněmovny dorazil 8. července sněmovní tisk obsahující návrh zákona o legalizaci prostituce. Návrh předkládá Zastupitelstvo hl. m. Prahy složené z členů strany TOP 09 (!!!). Primátor Prahy dr. Tomáš Hudeček předložil znění návrhu zákona, který upravuje podmínky pro provozování nevěstinc

Potratové přípravky zaregistrovány v ČR

Státní ústav pro kontrolu léčiv oznámil, že zaregistroval potratové přípravky s účinnými látkami mifepriston a misoprostol. Učinil tak navzdory četným protestům laické i odborné veřejnosti. Petici proti registraci potratové tablety podepsalo přes sedmdesát tisíc lidí. Přípravky způsobují potrat dítě

   5  6  7  8  9  10  11  12  13