sv. Urban, Teodor a Menedem / so 5. září 2015

Žili v Turecku v Bithýnii jako aktivní laici. Podle některých údajů byli klerik... (pokračování)

Patriarcha naléhavě žádá mír na Blízkém východě

Řecký pravoslavný patriarcha Antiochie si ve svém nedávném projevu v Bostonu postěžoval na utrpení blízkovýchodních křesťanů a žádal o mír. „Máme kněze, mnichy, řeholnice, laiky a mučedníky – jejich jediným zločinem je to, že se drží křesťanství,“ řekl patriarcha Jan X.

Za deset až třicet let se vyjádří ti, kdo to přežijí

List New York Times tento týden oznámil, že Chlapečtí skauti Ameriky ukončili celonárodní zákaz homosexuálních vedoucích. Podle Timesů se tak snažili vyřešit problém, kvůli němuž hrozilo, že se tato organizace rozdělí a bude vystavena ochromujícím soudním sporům. Diskriminace na základě sexuální orientace bude zakázána také ve všech kancelářích Chlapeckého skauta a u všech placených postů. Noviny píší, že tento krok má za cíl odvrátit soudní spory v New Yorku, Coloradu a dalších státech, které zakazují takovouto diskriminaci v zaměstnání.

Nový antidiskriminační zákon je krokem vpřed v oblasti náboženské svobody

Známý odborník na islám se zamýšlí nad novým zákonem přijatým ve Spojených arabských emirátech, jenž zakazuje „všechny formy diskriminace založené na náboženství, kastě, vyznání, učení, rase, barvě pleti nebo etnickém původu“. Rovnost je islámu cizí. Nový zákon trestá každého, kdo podporuje „náboženskou nenávist“ nebo financuje organizace, které šíří nenávist.

Nigerijští biskupové odmítají manželství homosexuálů, odsuzují západní LGBT propagandu

Biskupové Nigérie, nejlidnatějšího státu Afriky, vzhledem k nedávnému vývoji v Irsku, Spojených státech amerických a dalších západních zemích rázně odsoudili manželství homosexuálů. Stěžovali si na „současný nárůst LGBT aktivismu“ a charakterizovali „rozsáhlé legislativní a soudní manévry, kterými je předefinováno manželství,“ jako „smutnou, nespravedlivou a žalostnou situaci založenou z velké části na pokřiveném vnímání přirozeného práva, Boží vůle a lidské přirozenosti“.

Papež František pro sjednocení data Velikonoc

Na setkání s kněžími z celého světa navrhl papež František společný termín Velikonoc pro všechny křesťany a řekl, že je připraven vzdát se pro to i dosavadní katolické praxe. Řekl, že v této věci napsal i cařihradskému patriarchovi Bartholomaiovi a moskevskému patriarchovi Kyrillovi. Papež připomněl, že k tomuto kroku je katolická církev připravena už od Pavla VI.

Skupina Boko Haram zabila 29 vesničanů v severovýchodní Nigérii

Svědkové uvádějí, že extremisté z Boko Haram zastřelili 29 osob ve dvou křesťanských enklávách v severovýchodní Nigérii. Před několika dny došlo k dalšímu z řady útoků, při kterých byly v posledních týdnech zabity stovky lidí. Násilnosti se navíc přelévají přes hranice Nigérie. Tamější obyvatel Paul Ali Dille řekl, že většina lidí ve vesnici Dille běžela pryč, ale ti, kdo nemohli utéct, byli zastřeleni, a mnoho domů bylo vypáleno.