sv. Petr Chryzolog / čt 30. červenec 2015

Narodil se v Imole a jako mladý jáhen byl od papeže Sixta III. ustanoven arcibi... (pokračování)

Zemřel opravdový rytíř katolické církve v ČR Josef Vlček

V úterý 28. července 2015 zemřel v Hospici na Svatém Kopečku Josef Vlček, politický vězeň, nakladatel a vydavatel. Rytíř Řádu sv. Silvestra, předseda Matice cyrilometodějské, šéfredaktor týdeníku Světlo, zakladatel Mariánského kněžského hnutí v ČR a člen Konfederace politických vězňů. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční při mši svaté v pátek 31. července od 14.00 hodin v olomoucké katedrále a poté budou ostatky zemřelého uloženy v rodinném hrobě na Ústředním hřbitově v Olomouci.

Paní Asia Bibi: Pozastaven rozsudek smrti!

Po mnohaletých kampaních, peticích, mobilizací podpory a modliteb byla ve středu 22. července oznámena vynikající zpráva - paní Asia Bibi již není pod rozsudkem smrti. Soud revidoval vyhlášený verdikt a zjistil, že proces před jeho vynesením vykazoval závažné nedostatky.

Polští biskupové slibují, že na synodě o rodině budou vzdorovat změnám

Katoličtí biskupové se zavázali vzdorovat změnám katolického učení o manželství a rodinném životě na říjnové synodě o rodině ve Vatikánu a odmítli reformy požadované německy mluvícími katolíky. „Delegáti polské církve se jistě budou držet pojetí papežů Pavla VI. a Jana Pavla II.,“ řekl Mons. Jozef Kloch, mluvčí Polské biskupské konference.

Tzv. manželství pro všechny bylo v Rakousku odmítnuto

V Rakousku utrpěli příznivci „manželství pro všechny“ v parlamentu těžkou porážku. Při hlasování o návrhu strany zelených bylo pouze 26 poslanců pro, 110 členů parlamentu návrh odmítlo.

150 syrských křesťanů přijelo do Polska, aby tam začali nový život

Zhruba 50 křesťanských rodin, které prchají ze Sýrie, přijelo do Polska, aby tam začaly nový život. V pátek 9. června večer přistálo ve Varšavě letadlo z Bejrútu s přibližně 150 uprchlíky na palubě.

Vůdce francouzských muslimů chce, aby se z nevyužívaných kostelů staly mešity

Rektor pařížské Velké mešity a představený francouzské muslimské rady Dalil Boubakeur vyzval k tomu, aby kostely, které se již nevyužívají, byly dány k dispozici muslimům.