sv. Roman / út 28. únor 2017

Pravidlům řeholního života se naučil v lyonském klášteře a pak si v Jurských ho... (pokračování)

Přehled zpráv

LATINSKÁ AMERIKA

Mexický biskup je ochoten evangelizovat i z vězení, bude-li to nutné

Biskup Ramón Castro Castro přijal 28. července v cuernavacké katedrále více než 100 osob z různých občanských organizací, které kritizovaly Graca Ramíreze, guvernéra státu Morelos, kvůli problémům, jimž stát čelí. Cuernavaca, hlavní město státu Morelos, podle mexické Občanské rady pro veřejnou bezpečnost a trestní soudnictví patřila v roce 2014 mezi 50 měst s největším počtem násilných tretných činů na světě. Počet vražd spáchaných v tomto městě je čtvrtý nejvyšší v zemi.

Venezuelská vláda útočí na Církev

Biskup Rámon Ovidio Pérez Morales, emeritní biskup diecéze Los Téquez a bývalý předseda venezuelské biskupské konference, varoval obyvatelstvo před snahou Madurovy vlády zdiskreditovat Církev v očích občanů. Jeho snahou je podrýt věrohodnost Církve.

Venezuela: Útok na studenty a seminaristy

1. července odpoledne skupina násilníků (pravděpodobně jeden z gangů, které se snaží převzít vládu nad městem) napadla studenty, kteří šli do školy a mezi nimiž byli i seminaristé z arcidiecéze Mérida. Několika z nich se podařilo uprchnout, ale pět seminaristů bylo napadeno, zbito, poté vysvlečeno a vysmíváno.

Uruguay: Sekularismus brání katolické přítomnosti v životě země

Biskup z Canelones, Jeho Exc. Mons. Alberto Sanguinetti, vyzval k „troše obezřetnosti při užívání definice státního sekularismu“ a k „většímu respektování náboženské svobody“.

Více než 25 000 lidí na pochodu pro život a rodinu v Ekvádoru

Více než 25 000 lidí v několika ekvádorských městech se zúčastnilo devátého každoročního pochodu u příležitosti Dne nenarozených dětí. Pochod se letos konal pod heslem „Láska v pohybu“. Účelem této akce je veřejně vyjádřit masivní podporu obraně života a přirozené rodiny.

Peru: blahořečení tří misionářů-mučedníků: Mučedníci víry a lásky, svědkové naděje

„Země, jež byla zkrápěna krví mučedníků, je povolána k tomu, aby dala povstat novým křesťanům po příkladu evangelia,“ napsal biskup z Chimbote, Jeho Exc. Mons. Angelo Francisco Simon Piorno, ve svém poselství u příležitosti blahořečení tří misionářů-mučedníků, polských františkánů Michała Tomaszeka a Zbigniewa Strzałkowského a italského kněze Alessandra Dordiho, které proběhlo v sobotu 5. prosince.

Mexický nejvyšší soud legalizoval tzv. manželství homosexuálů v celé zemi

Mexická biskupská konference vyjádřila nespokojenost s rozhodnutím soudu Mexický nejvyšší soud prohlásil zákony jednotlivých států, které definují manželství pouze jako svazek muže a ženy, za diskriminační a protiústavní. Toto rozhodnutí v podstatě legalizuje "manželství" homosexuálů ve všech 31 tamějších státech.

Argentina – první farnost zasvěcená Juanu Diegovi

První farní kostel mimo Mexiko zasvěcený svatému Juanu Diegovi, mladému Aztékovi, kterému se roku 1531 zjevila Panna Marie Guadalupská, byl před několika týdny slavnostně otevřen ve Vila Lugano, chudinské čtvrti v jižní části Buenos Aires. Mši sloužil kardinál Norberto Rivera Carrera, arcibiskup z Mexico City.

Papež František a jeho osobní historie

Každý papež vnáší do svého úřadu zkušenost svého života a své rodiny. Zkušenost nám připomíná, odkud přicházíme a jak vidíme svou pozici ve světě. To se týká všech, a tedy i papeže Františka.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9