sv. Richarius / st 26. duben 2017

Je Francouz a pochází z Centule v Pikardii. Žil na vyšší společenské úrovni a b... (pokračování)

Res Claritatis - svět katolickýma očima

Res Claritatis, z.s., Hlubočepská 85/64, 152 00  Praha

E-mail: redakce@rcmonitor.cz

Číslo účtu: 2400089111/2010, IBAN: CZ5520100000002400089111, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

IČO: 26598752

Res Claritatis je spolek, jehož účelem je kulturní a vzdělávací činnost zaměřená na prevenci náboženské nesnášenlivosti široké veřejnosti se zvláštním zaměřením na mládež. Res Claritatis nikdy nebylo, není a nikdy neplánuje být příjemcem státních nebo jiných dotací. Vše, co dělá, se děje díky darům mnoha konkrétních lidí. I vy mezi ně můžete patřit.

Předseda: Kateřina Ucháčová

Předsednictvo: fr. Pavel Mayer OP, Zdeňka Rybová, Mgr. Radim Ucháč, Kateřina Ucháčová, Mgr. Ondřej Vaněček


Zpravodajský portál Monitor - svět katolickýma očima

Teologický poradce: fr. Pavel Mayer OP, pavel@op.cz

Kontakt: redakce@rcmonitor.cz

Prostřednictvím zpravodajského portálu přináší Res Claritatis od roku 2002 aktuální zpravodajství z katolického světa, přičemž domácí zpravodajství klade do mezinárodního kontextu. Zpravodajství ve svém celku chce naznačovat dimenze celosvětového církevního dění, jehož obraz zpravidla bývá v běžných médiích mezerovitý a zkreslený.


Publicistický čtrnáctideník Monitor

Šéfredaktor: Zdeňka Rybová

Teologický poradce: fr. Mgr. Pavel Mayer OP, pavel@op.cz

Redakční rada: Mgr. Roman Cardal, Ph.D., fr. Mgr. Pavel Mayer OP, Ing. Josef Mudra, Mgr. Radim Ucháč, Mgr. Ondřej Vaněček

E-mail pro objednávky a příspěvky: redakce@rcmonitor.cz

Publicistický čtrnáctideník Monitor vyšel poprvé u příležitosti slavnosti sv. Václava 27. září 2004. RC Monitor mapuje dění ve společnosti katolickýma očima. Zveřejňuje komentované zprávy, politické a kulturní komentáře, věroučná témata, rozhovory, atd. Rozsah: 16 stran. Vychází s církevním schválením Arcibiskupství pražského č.j.: arc/419/10 ze dne 10. 9. 2010.


Časopis Milujte se!

Šéfredaktor: P. ThLic. Pavel Zahradníček Th.D.

Koordinátor: P. ThLic. Marek Dunda Th.D.

Kontakt: redakce@milujte.se, http://milujte.se

Časopis Milujte se! vychází od roku 2007. Časopis pro novou evangelizaci je určený nejen mládeži. Podporuje harmonický životní styl, hodnoty lásky, věrnosti i čistoty. Rozsah: 64 stran, periodicita: čtvrtletník. Vychází s církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/1379/08 ze dne 25. 1. 2008.


Děkuji otče!

Web: http://rcmonitor.cz/dekujiotce

Již řadu let nabízí Res Claritatis možnost poděkovat kněžím za jejich službu věřícím. Svá svědectví můžete posílat e-mailem na adresu redakce@rcmonitor.cz nebo jednoduše přes online formulář. Příspěvek bude zveřejněn, odpovídá-li duchu stránek - tj. vděčnosti a úctě ke katolickým kněžím.