sv. Vincenc / st 24. květen 2017

Byl vzdělaný Gal, který se dal zlákat tvrdým vojenským životem i s jeho pýchou.... (pokračování)

Je naprostá většina muslimů umírněná?

Často slýcháme, že naprostá většina muslimů je umírněná. Ale jak nám novináři, pokud jde o jiná témata, rádi připomínají, jedná se o tvrzení „bez jakéhokoli důkazu“. Vlastně důkazy, které máme k dispozici, napovídají, že se jedná o pochybné tvrzení. Kde přesně žijí všichni ti umírnění muslimové?

Je naprostá většina muslimů umírněná?

Snad v Čečensku, kde úřady zřizují koncentrační tábory pro homosexuály? A kde 800 000 muslimů v roce 2015 pochodovalo na protest proti karikaturám Mohameda v Charlie Hebdo? Jen se pokuste najít tolik muslimů, kteří by pochodovali na protest proti ISIS.

Nebo snad žijí v Pákistánu, kde jich 100 000 přišlo na pohřeb atentátníka? Atentátník zavraždil státního úředníka, který vyzýval ke zrušení zákona o rouhání. Četné islamistické skupiny varovaly lidi, aby nechodili na pohřeb onoho státního úředníka, a dokonce aby se ani nemodlili za jeho duši.

Nebo žijí v Saúdské Arábii, kde se běžně na náměstích usekávají končetiny a kde veřejné popravy nejsou ničím neobvyklým? Na Západě se něco takového naposledy dělo za francouzské revoluce.

A nežijí třeba na Západním břehu Jordánu? Na Západním břehu jsou ulice, parky, náměstí a školy pojmenovány po „mučednících“, kteří jsou uctíváni za to, že zabili židovské muže, ženy a děti. Na Západním břehu se považuje za skvělý nápad obléknout tříletým dětem sebevražedné pásy s bombami. Ve školách a ze státní televize se zatím děti dozvídají, že zabíjet Židy je nejvyšším životním povoláním.

Nebo snad žijí v Maroku? Scházejí se v Casablance v Rick’s Café? Je mi líto. Z celosvětového průzkumu, který provedla Anti-Defamation League, vyplývá, že 80 procent Maročanů zastává antisemitské názory. Což není zase zak špatné ve srovnání s Alžírskem (87 procent) a Irákem (92 procent).

Mohl by snad onou zaslíbenou zemí umírněnosti být Afghánistán? Snad kdybyste přimhouřili oči nad tradicí dětských sňatků a nad lidovou zábavou zvanou „bacha bazi“. Bacha bazi jsou chlapci v pubertálním a předpubertálním věku přinucení obléknout se jako děvčata a tančit před muži, kterým pak jsou poskytnuti k sexuálním účelům. A pokud jde o vládu, pak nekompromisní Taliban, který kdysi v Afghánistánu vládl, tam bude vládnout znovu. A ten lze stěží považovat za umírněný. Na druhou stranu se zase snaží odstranit zvyk bacha bazi.

A co Egypt? Umírnění muslimové určitě žijí v Egyptě. Jistě, žijí. Egyptský prezident as-Sísí vyzývá k reformě islámu a jsou tam i další téhož názoru. Na druhou stranu Pewův průzkum veřejného mínění provedený v roce 2013 zjistil, že 70 procent Egypťanů podporuje bičování a sekání rukou zlodějům, 81 procent podporuje kamenování za cizoložství a 86 procent podporuje trest smrti pro odpadlíky. Prezident as-Sísí má tedy před sebou pořádný kus práce.12. 05. 2017, LSN