sv. Justin / st 1. červen 2016

V Malé Asii se učil filosofii. Životní moudrost hledal v nauce stoiků, Aristote... (pokračování)

Požadovaný článek neexistuje.