sv. Florián / st 4. květen 2016

Pocházel z Norika, území dnešního Rakouska, tehdy náležícího k Římské říši. Byl... (pokračování)

Požadovaný článek neexistuje.