sv. Justus / st 2. září 2015

Byl biskupem v Lyonu. Svědomitě zachovával Boží přikázáni a obětavě pečoval o c... (pokračování)

Požadovaný článke neexistuje.