sv. Kleofáš / ne 25. září 2016

Byl učedníkem, který v den zmrtvýchvstání Páně šel se svým druhem do Emauz a Je... (pokračování)

Požadovaný článek neexistuje.