sv. Řehoř Veliký I / čt 3. září 2015

Pocházel z římské patricijské rodiny. Stal se prefektem, ale vzdal se výhodného... (pokračování)

Požadovaný článke neexistuje.