sv. Irenej / st 28. červen 2017

Původem byl Řek. V mládí přijal výuku od sv. Polykarpa a pak přesídlil na západ... (pokračování)

Počty duchovních ve světě

Z aktuální statistické ročenky katolické církve s daty k roku 2010 vyplývá, že je dnes na světě 412.236 katolických kněží; jejich počet stoupl díky přibývajícím povoláním v Asii a v Africe – v Asii o 1.695 a v Africe o 761.

Podobná je situace u seminaristů, jichž od roku 2005 přibylo 118.990. V Evropě jejich počet klesl o 10.4 % a v Amerikách o 1,1 %. V téže oblasti klesl počet řeholnic z 729.371 na 721.935, zatímco v Africe a v Asii jejich počet stoupl o 2 %. V Evropě a Amerikách stoupl počet stálých jáhnů o 3,7 %.12. 06. 2012, Kathnet