sv. Marcinián / so 13. únor 2016

Narodil se v Cézarei Palestinské za panování Konstantina Velkého. V osmnácti le... (pokračování)

Titulární slavnost v katedrále sv. Víta

Den po svátku sv. Víta bude v sobotu 16. června 2012 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP slavit od 18.00 hodin mši svatou ve svatovítském chrámu. Během pontifikální mše svaté zazní Ordinarium Petra Ebena a moteta ke sv. Vítu.

O životě sv. Víta máme velmi málo údajů. Narodil se kolem roku 297 na Sicílii a zemřel za Diokleciánova pronásledování mučednickou smrtí – údaje o místě smrti se liší. Prokazatelně byl ctěn již v 5. století – k rozšíření úcty nesporně přispělo i to, že byl popraven ve věku sedmi let, protože se odmítl zříci víry v Boha. Zejména ve středověku patřil k nejvíce uctívaným světcům. Zasvěcením pražské katedrály sv. Vítovi se Praha připojila ke stovkám evropských míst, které jej považují za svého patrona. Jeho památka se připomíná 15. června.

14. 06. 2012, tisk.cirkev.cz

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobré časopisy


pdf >        archiv >


pdf >        archiv >