sv. Hilarion / pá 21. říjen 2016

Pocházel od Gazy v Palestině. Na alexandrijských školách se stal křesťanem. Roz... (pokračování)

Kardinál Burke v ČR

Dnes v poledne přistálo letadlo s kardinálem Raymondem L. Burkem na pražském ruzyňském letišti. Společně s doprovodem byl pan kardinál uvítán mimo jiné organizátory jeho návštěvy, tj. zástupci organizací Nejmenší z nás, Hnutí Pro život ČR a Res Claritatis. Krátce po přivítání odcestoval na oběd do Arcibiskupského paláce, kam jej pozval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Muslimové vyhodili křesťany z lodi do moře

Ve španělské Almerii stanul před soudem muslimský kapitán lodi převážející uprchlíky. Nechal v roce 2014 hodit křesťany včetně katolického kněze do moře, protože se na lodi modlili.

Brněnská bazilika uvítala kardinála Burkea

V 7 hodin ráno v pátek 14. října sloužil mši svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie při augustiniánském opatství na Starém Brně J. E. Raymond kardinál L. Burke. Bazilika byla zaplněna věřícími, kteří se přišli účastnit mše svaté. Mše svatá byla celebrována v rámci programu několikadenní návštěvy kardinála Burkea v ČR.

Nigérie – Kardinál Onaiyekan: Imigrace do Evropy není řešením frustrace nezaměstnané mládeže

„Obchodování s lidmi pravděpodobně zvýší počet frustrovaných lidí, kteří nemohou vyjít s penězi. Víte, že když se po absolvování univerzity budete potulovat po ulicích, aniž byste po tři, čtyři, pět nebo šest let zavadili o práci, když dosáhnete 30 nebo 31 let a nemáte před sebou žádnou budoucnost, je velmi obtížné zůstat klidně sedět na místě,“ řekl kardinál John Onaiyekan, arcibiskup z Abujy, na konferenci o obchodování s lidmi, kterou v nigerijském hlavním městě pořádala Caritas Internationalis a Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov.

Schönborn: Obnovme křesťanské dědictví Evropy!

Naléhavá výzva kardinála Schönborna Evropanům: Jsme jako marnotratný syn, který pohýřil své dědictví. Islamisté nemohou za naše slabiny, mohou je však zneužít. Naděje spočívá v návratu Evropy ke Kristu, evangeliu a lásce k bližnímu. 11. září při oslavách památky Jména Panny Marie se ve vídeňské svatoštěpánské katedrále arcibiskup kardinál Christoph Schönborn ostře vyjádřil ke ztrátě evropského křesťanského dědictví.

Beatifikace Anděla z Dachau

V sobotu 24. září byl v německém Würzburgu blahořečen otec Engelmar Unzeitig z kongregace misionářů Mariannhill, který se narodil v roce 1911 v Hradci nad Svitavou (tehdejším Greifendorfu) a zemřel ve svých 34 letech jako mučedník v koncentračním táboře v Dachau.