sv. Brigita Švédská / út 23. červenec 2019

Pocházela z královského rodu a mívala nadpřirozená vidění. Ve 14 letech byla pr... (pokračování)

Súdán zakázal stavbu nových kostelů

Súdán zakázal stavbu nových kostelů

Súdánský ministr pro duchovní vedení a dotace na náboženství oznámil, že vláda již nebude vydávat povolení na stavbu nových kostelů v zemi. Súdánští křesťanští představitelé toto prohlášení kritizovali. Ministr Shalil Abdallah nedávno řekl chartúmskému listu El Jareeda, že stávající kostely jsou pro křesťany, kteří po odtržení jižní části země v roce 2011 v Súdánu zůstávají, dostatečné.

Poukázal též na skutečnost, že většina obyvatel Jižního Súdánu jsou křesťané, zatímco počet křesťanů v Súdánu je malý. Rev. Kori El Ramli, generální sekretář Súdánské rady církví, řekl radiu Tamazuj, že ministrovo prohlášení je v rozporu se súdánskou prozatímní ústavou z roku 2005. „Ano, jsme v menšině, ale máme svobodu vyznání a náboženského přesvědčení stejně jako ostatní Súdánci, dokud budeme súdánskými občany jako oni,“ vysvětlil.

Tento duchovní také kritizoval nedávnou demolici kostela súdánské Církve Kristovy, který byl postaven v roce 1983 v El izba, v severním Chartúmu. Členy této církve jsou převážně Nubové z Jižního Kordofánu. Ve zprávě z dubna 2013 nevládní organizace Christian Solidarity Worldwide zaznamenala, že od prosince 2012 v Súdánu dochází k výraznému nárůstu zatýkání, věznění a deportací křesťanů.

Organizace také uvedla, že systematické zaměření na kmen Nuba a další etnické skupiny naznačuje oživení oficiální politiky islamizace a arabizace. Vzhledem k zacházení s křesťany a dalšímu porušování lidských práv byl Súdán v roce 1999 zařazen americkým ministerstvem zahraničí na seznam zemí vyvolávajících mimořádné obavy. V dubnu 2013 americká Komise pro mezinárodní náboženskou svobodu doporučila, aby tato země na seznamu zůstala.

05. 08. 2014, Fides

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >