sv. Kleofáš / pá 25. září 2020

Byl učedníkem, který v den zmrtvýchvstání Páně šel se svým druhem do Emauz a Ježíš se k nim přidal. Poukázal na jejich váhavost, která bránila jejich víře, poučil je a povzbudil. Odňal jejich zármutek a u stolu... (pokračování)

Biskupové potvrzují: Očkování proti tetanu je maskovaný program na kontrolu porodnosti

Biskupové Keni zopakovali své obvinění vůči kampani na očkování proti tetanu, za níž, jak říkají, se skrývá program na kontrolu porodnosti. Odsoudili také špatnou bezpečnostní situaci v různých částech země.

Biskupové potvrzují: Očkování proti tetanu je maskovaný program na kontrolu porodnosti

V prohlášení zveřejněném 6. listopadu na závěr jejich plenárního zasedání píší: „Kolik dalších Keňanů včetně příslušníků bezpečnostních sil bude muset ještě přijít o život, než bude obnoven pořádek? Kategoricky prohlašujeme: nastal čas, kdy by se mělo méně mluvit a více dělat.“ Biskupové reagovali na nedávné případy násilí v oblasti poblíž jezera Turkana a na ty, k nimž došlo letos v létě v distriktu Lamu.

„Jednou z hlavních příčin špatné bezpečnostní situace je nerovnoměrný vývoj,“ uvádí se v prohlášení. „Je politováníhodné, že navzdory 50 rokům nezávislosti některé oblasti v zemi nezaznamenaly výrazný vývoj, nemají žádné silnice, školy a další důležité sociální služby.“

Keňská biskupská konference také znovu potvrzuje, že ač je příznivě nakloněna běžnému očkování (často prováděnému v katolických zdravotnických zařízeních), stále přetrvávají vážné obavy ohledně tajností, s nimiž je vedena kampaň proti tetanu. Církvi se podařilo získat několik dávek vakcíny, které byly analyzovány ve čtyřech různých laboratořích v Keni i v zahraničí. „Chceme tímto oznámit, že všechny testy ukazují, že očkovací látka použitá v Keni v březnu a říjnu roku 2014 je kontaminována hormonem beta-hCG,“ uvedli biskupové.

Tato látka „způsobuje u žen neplodnost a opakovaně potrat“, připomíná dokument, jenž v závěru odsuzuje zastrašování lékařů, kteří potvrdili informace o vakcíně. Biskupové žádají Keňany, aby se vyhýbali tomuto očkování proti tetanu, protože „jsme přesvědčeni, že jde o maskovaný program na kontrolu porodnosti“.

18. 11. 2014, Fides