Nejsvětější Trojice / ne 27. květen 2018

Tato slavnost stanovená na neděli po Seslání Ducha Svatého je jakoby korunou up... (pokračování)

Sierra Leone: Výzvy k ochraně lidského života a k větším investicím do zdravotní péče o ženy

Arcibiskup z Freetownu se vyslovil proti návrhu zákona, který byl nedávno předložen v parlamentu Sierry Leone. Pokud bude návrh schválen, legalizuje se tím potrat. Ve svém projevu na mezináboženském summitu konaném 21. ledna ve Freetownu Edward Tanba Charles poskytl detailní křesťanský pohled na problematiku potratů a zopakoval církevní učení, že život musí být chráněn od početí do přirozené smrti.

Sierra Leone: Výzvy k ochraně lidského života a k větším investicím do zdravotní péče o ženy

„Navzdory svému podvodnému názvu projednávaný zákon o bezpečném potratu neprokazuje úctu ani k životu dítěte ani k jeho matce a ani jim nezaručuje bezpečí,“ uvedl.

Vyzval k větším investicím do zdravotnictví a zejména do prenatální a postnatální péče o ženy.

Zlepšení v této oblasti v rámci národního programu zdravotní péče „zaručí rychlý pokles úmrtnosti matek i dětí, zatímco potrat bude úmrtnost dále zvyšovat,“ řekl arcibiskup Charles.

Návrh zákona o bezpečném potratu z roku 2015 byl předložen v parlamentu Sierry Leone 8. prosince, pět let poté, co aktivisté začali lobbovat pro změnu současného zákona existujícího od roku 1861, jenž umělý potrat správně řadí mezi trestné činy.

Krátce poté, co byl návrh přijat, křesťanští a muslimští představitelé sdružení v Mezináboženské radě Sierry Leone (IRCSL) navštívili prezidenta Ernesta Bai Koromu, aby vyjádřili svůj nesouhlas. Při té příležitosti prezident, který měl do 6. ledna zákon podepsat, slíbil, že jej vrátí parlamentu k přepracování.

Pokud by byl návrh schválen, umožnil by ženám podstoupit potrat v prvních 12 týdnech těhotenství. Po 12. týdnu by byl potrat povolen pouze v případě znásilnění, incestu či rizika pro zdraví plodu nebo matky. Dívky do 18 let věku by mohly podstoupit potrat pouze se souhlasem rodiče nebo opatrovníka.

Arcibiskup Charles na mezináboženském summitu prohlásil, že „příkaz kázat Ježíše Krista jako plnost zjevení Boha života nás křesťany vede k tomu, abychom se postavili proti tomuto návrhu zákona a požadovali jeho stažení z pořadu jednání parlamentu“.14. 02. 2016, enRV

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >