sv. Atanasia / ne 18. duben 2021

Pochází ze vznešené rodiny na ostrově Egina. O jejím atributu -hvězdě - legenda vypráví, že velmi mladá prožila u přeslice vytržení, při němž do její hrudi vstoupila zářivá hvězda. Atanasia už v mládí toužila ... (pokračování)

Niger – Šest měsíců mlčení o uneseném misionáři

Otec Pierluigi Maccalli, kněz ze Společnosti afrických misií, byl unesen před šesti měsíci. „Je to pro nás celá věčnost. Cizí lidé ho vzali jako rukojmí a jednoho večera v září ho odvedli pryč. V žádném případě si neuvědomovali důsledky činu, který provedli,“ napsal jeho spolubratr P. Mauro Armanino ze Společnosti afrických misií v upřímné zprávě, kterou zaslal agentuře Fides.

Niger – Šest měsíců mlčení o uneseném misionáři

„Šest měsíců prázdnoty, která proniká celý náš nynější život. Ve skutečnosti jsme vězni – pokračoval misionář – a předstíráme, že jsme svobodní, že se můžeme svobodně pohybovat, mluvit, jednat a zrazovat. A neuvědomujeme si, že jsme už nějakou dobu zajatci strachu a pokrytectví. Maccalli je jediný svobodný člověk mezi námi. Je svědkem šílenství a lži násilí, které se přestěhovalo z Golgoty do Sahelu. Je tu však i vzkříšení a šest měsíců jsou tři dny nebo čtyřicet let.“

Otec Armanino napsal o svém bratru poetickými a dojemnými slovy: „Otec Luigi Maccalli není jediným misionářem pohřbeným v písku evangelia. Kamení se neproměnilo v chléb a království viděná odsud jsou prchavá a klamná. Důležité je to, co je očím neviditelné, a proto je Pierluigi jediný, kdo vidí slávu, jež se skrývá v chudobě.“20. 04. 2019, Fides