sv. Fridolin / so 6. březen 2021

Byl věrozvěstem z Irska. Působil jako putující mnich. Ve Francii v Poitires vyzvedl z trosek ostatky sv. Hilária. Zakládal kostely a hledal místo na něž byl ve snu povolán. Byl to ostrov na Rýně, kde u Säckinge... (pokračování)

Biskupové z Ghany se staví proti projektům UNESCO

Konference biskupů Ghany (GCBC) uvedla, že katolická církev se staví proti jakémukoli pokusu o falšování morálních hodnot ve společnosti, a vyzvala rodiče, aby hráli aktivnější roli při vzdělávání svých dětí tím, že jim budou vštěpovat náboženské a morální hodnoty. UNESCO zahájilo v zemi rozsáhlou kampaň sexuální výchovy zaměřenou na nejmladší děti.

Biskupové z Ghany se staví proti projektům UNESCO

Mons. Philip Naameh, arcibiskup z Tamale a prezident GCBC, po zahájení plenárního zasedání biskupů 11. listopadu 2019 v Cape Coast v rozhovoru s médii mluvil o nedávném pokusu vlády začlenit do učebních osnov základních škol úplnou sexuální výchovu. Připomněl, že církev tuto myšlenku zásadně odmítá, protože

„Reprodukční akt není něčím, co lze vykonávat svévolně: je tím, čím se lidská bytost zásadně odlišuje od nerozumného zvířete“.

„Kontextem sexuality je manželství. Nežijete-li v manželství, neměli byste praktikovat sexualitu, a právě z toho vychází hlavní námitka církve. Chtít učit malé, pětileté či šestileté chlapce, jak praktikovat sexualitu a vše, co s ní souvisí, je špatné. V naší tradiční kultuře se k této rovině lidského života váže iniciace. Když člověk dosáhne věku, kdy lze uvažovat o manželství, prochází průpravou. Neučíme sexualitu ve vakuu.“

„Není na nadnárodních organizacích, aby financovaly vládu s tím, aby zaváděla takovouto politiku. Zodpovědnost nesou primárně rodiče.“

UNESCO spolu s vládou zahájilo v Ghaně program Komplexní sexuální výchova (CSE). Jedná se o obrovskou kampaň podporovanou homosexuálními a globalistickými sítěmi, jež mění způsoby jednání s malými dětmi.

Tváří v tvář reakcím se ghanský prezident Nana Akufo-Addo rozhodl program pozastavit. Závěrečná zpráva plenárního zasedání biskupů proto obsahovala i poděkování prezidentovi republiky za jeho rozhodnutí, a povzbuzení k tomu, aby podnikl další kroky k zabránění jakémukoli pokusu o opětovné zavedení tohoto programu.

„Rozhodně se stavíme proti jakékoli sexuální výchově, která učí přijímat LGBTQ a manželství homosexuálů jako něco normálního."

20. 01. 2020, Le Salon Beige