sv. Beda Ctihodný (Venerabilis) / po 25. květen 2020

Pocházel ze severovýchodní části Anglie. Již v mládí se řídil podle benediktinské řehole. Ve dne studoval, v noci vstával k modlitbě. Téměř celý život strávil v klášteře v Jarrově nedaleko rodného místa. Když s... (pokračování)

V roce milosrdenství se katolíci na Blízkém východě budou modlit za Daeš

„Musíme odpouštět jeden druhému. I lidem z Daeš, kteří nám udělali tolik zlého.“ Svatý rok milosrdenství, slavnostně zahájený papežem Františkem v Římě 8. prosince 2015 – na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie – je slaven katolíky po celém arabském světě. Mezinárodní katolická charitativní organizace Pomoc církvi v nouzi (ACN) shromáždila některé dojmy.

V roce milosrdenství se katolíci na Blízkém východě budou modlit za Daeš

Otec Dankha Issa je chaldejský mnich z Alqoshe. Loni v létě nalezly stovky křesťanských uprchlíků útočiště v tomto městě poté, co jejich vesnice obsadili džihádisté. Toto starobylé, výhradně křesťanské město se nachází v severní části Iráku. Vzdušnou čarou dělí klášter Panny Marie od přední linie území obsazeného ISIS pouhých 10 mil.

„Jsme velmi vděčni našemu Svatému otci, že vyhlásil Svatý rok milosrdenství. Je to pro nás doba milosti,“ řekl ACN. Otec Issa byl nucen uprchnout v červnu 2014 z Mosulu poté, co město obsadil ISIS či Daeš, jak se tato teroristická organizace nazývá v arabštině. „Tento jubilejní rok nám dává novou naději. Doufejme, že uhasí oheň nenávisti a přinese mír,“ řekl.

„V tomto roce soustředíme svou pozornost zejména na to, že milosrdný Bůh je s námi hříšníky. Bůh nám odpouští. Ale to také znamená, že i my si musíme navzájem odpouštět. Dokonce i lidem z Daeš, kteří nám udělali tolik zlého. Koneckonců, jako křesťan musíte milovat své nepřátele. Z lidského hlediska je to téměř nemožné. Ale díky víře je to snazší. Pro Boha není nic nemožné.“

Otec Beshoi je knězem v egyptské Azarei, křesťanském městě v Horním Egyptě poblíž Asijútu. Tento koptský katolický duchovní chce, aby svátost pokání byla pro jeho farníky opět přístupnější. „Potřebujeme Boží odpuštění. Objevuje se zde mnoho případů pomsty kvůli urážkám rodinné cti. Často jsou způsobeny něčím nepodstatným. Ale situace pak graduje, až dojde k obětem na životech.

A to se děje zde – přestože v našem městě žijí pouze křesťané. Ti se však přizpůsobili islámské kultuře, která nás obklopuje. V islámu je Bůh považován pouze za zákonodárce, který uděluje tresty, když nejsou plněny jeho příkazy.

Já však chci tuto mentalitu změnit. Chci svým bratřím a sestrám ukázat Boha jako milosrdného Otce, který nám odpouští. A proto musíme odpouštět jeden druhému. Rok milosrdenství je tedy pro mě tou pravou dobou.“

Svatý rok se slaví také na nejzápadnější výspě arabského světa. Je pravda, že v Maroku žije katolíků velice málo a drtivá většina z nich jsou cizinci. Nicméně malá místní katolická komunita se aktivně účastní života světové Církve.

Dobrým příkladem je klášter sester karmelitek v Tangeru. „Přijali jsme Svatý rok s radostí a vděčností. Je to veliká milost, kterou chceme prožívat společně s celou Církví. S veškerou naší bídou a slabostí i s uznáním naší hříšnosti jsme na cestě k Otci, jehož přijetí potřebujeme,“ řekla sestra Maria Virtudes organizaci ACN.

02. 01. 2016, ACN