sv. Beda Ctihodný (Venerabilis) / po 25. květen 2020

Pocházel ze severovýchodní části Anglie. Již v mládí se řídil podle benediktinské řehole. Ve dne studoval, v noci vstával k modlitbě. Téměř celý život strávil v klášteře v Jarrově nedaleko rodného místa. Když s... (pokračování)

Rusko žádá navrácení chrámu Svaté moudrosti pravoslavné církvi

Ruští poslanci Státní dumy žádají, aby cařihradská katedrála Hagia Sophia, která dosud funguje jako muzeum, byla navrácena pravoslavné církvi. Požadavek vyslovil koordinátor parlamentní skupiny pro ochranu křesťanských hodnot Sergej Gavrilov.

Rusko žádá navrácení chrámu Svaté moudrosti pravoslavné církvi

Gavrilov řekl, že byzantská katedrála je spojena s dějinami obecné křesťanské Církve a její navrácení by bylo přátelským krokem z turecké strany.

Rusko je připraveno se finančně na této akci podílet a na restauraci zaměstnat nejlepší ruské architekty a vědce.

Hagia Sophia byla po dobytí Cařihradu roku 1453 přeměněna na mešitu. Roku 1953 byla změněna na muzeum. V roce 1985 ji UNESCO zařadilo do Světového kulturního dědictví.17. 01. 2016, Kathnet