sv. Vincenc / ne 24. květen 2020

Byl vzdělaný Gal, který se dal zlákat tvrdým vojenským životem i s jeho pýchou. Pak se změnil v pokorného řeholníka na lerinském ostrově u Nizzy a vydal obsáhlou knihu na výstrahu proti kacířům s výstižnou nauk... (pokračování)

Pákistán – katolík Paul Bhatti doufá ve zrušení zákona o rouhání

Kampaň za zrušení zákona o rouhání v Pákistánu považuje za nesmírně důležitou katolík Paul Bhattí, bratr Šahbáze Bhattího, ministra pro menšiny zavražděného 2. března 2011, a bývalý pákistánský ministr pro harmonické soužití a menšiny.

Pákistán – katolík Paul Bhatti doufá ve zrušení zákona o rouhání

Paul Bhattí ve svém projevu na nedávné konferenci o pronásledování křesťanů ve světě připomněl dílo Šahbáze Bhattího, obránce práv a života křesťanů v Pákistánu a bojovníka proti zákonu o rouhání.

Podotkl, že jeho rozhodnutí věnovat se plně politice se zrodilo po smrti jeho bratra (předtím byl Paul lékařem). Nyní Bhattí hodlá pokračovat v Šahbázově politickém, morálním a duchovním odkazu, snaží se v Pákistánu zvýšit povědomí o problémech, jako je „nenávist k západním křesťanům“, která je často kořenem mnohého zla a velkého násilí, k němuž v zemi dochází. Proto učinil tak odvážné rozhodnutí otevřeně se připojit ke kampani za zrušení zákona o rouhání.

25. 01. 2016, Fides