sv. Atanasia / ne 18. duben 2021

Pochází ze vznešené rodiny na ostrově Egina. O jejím atributu -hvězdě - legenda vypráví, že velmi mladá prožila u přeslice vytržení, při němž do její hrudi vstoupila zářivá hvězda. Atanasia už v mládí toužila ... (pokračování)

Vietnam: Sestry z Tu Phong zachraňují svobodné matky před potratem

V roce 2009 vietnamský biskup Cosma Hoang Van Djat zřídil bezplatnou kliniku, kterou provozují dominikánské řeholnice. Stovky mladých žen vyhnaných z domova proto, že otěhotněly, nalézají v tomto zařízení útěchu. Mnoho nekatolických svobodných matek „se nechá pokřtít, než se vrátí domů“.

Vietnam: Sestry z Tu Phong zachraňují svobodné matky před potratem

Středisko Tu Phong je klinika, která zachraňuje děti před potratem; nabízí také určitou útěchu, podporu a naději svobodným matkám.

Mons. Cosma Hoàng Văn Djat založil toto zařízení v roce 2009 ve farnosti Panny Marie z Tu Phong v diecézi Bac Ninh (Hanoi).

P. Dominique Nguyễn a Kongregace sester dominikánek provozují tuto kliniku dnem i nocí, aby zabránili potratům, jejichž počet dosahuje ve Vietnamu rekordní úrovně.

V současné době se v objektu nachází asi 50 svobodných matek i s jejich dětmi. Řeholnice těmto mladým ženám, které jsou často chudé a nevzdělané, poskytují alternativu k potratu.

„Stovky nešťastných mladých žen a dívek znovu nalezlo štěstí a hodnotu vlastního života,“ řekla sestra Maria Hao. „Modlí se k Panně Marii z Tu Phong a porodí zde své děti.“

„Řeholnice působí také jako sociální pracovnice,“ řekla sestra. „Pomáhají mladým ženám v jejich každodenním životě, pečují o zdraví kojenců“ a učí matky pracovním dovednostem. Sestry také poskytují duchovní a psychologickou podporu.“

Potrat je stále častějším jevem ve Vietnamu, který se ohledně této praxe umístil na prvním místě v jihovýchodní Asii a na pátém místě na světě. Každý rok se více než 300 000 žen ve věku 15–19 let rozhodne pro potrat, který bývá často prováděn mimo běžná zdravotnická zařízení.

Potratovost dosáhla téměř 70 procent u studentek středních a vysokých škol. V hlavním městě Hanoji mnoho mladých žen podstupuje potrat více než jednou, jako kdyby se jednalo o antikoncepční metodu.

Sestra Lien, která pracuje ve středisku v Tu Phong, se schází se studentkami v diecézi a hovoří s nimi o své práci.

„Naše klinika patří do diecéze Bac Ninh. Kromě sociální práce nabízíme širokou škálu pastoračních služeb. Matky s dětmi se každý večer účastní mše v místním farním kostele.“

„Každá matka si prošla jinou a složitou cestou,“ vysvětlila řeholnice. Obvykle je jim mezi 16 a 22 lety. Společné mají to, že otěhotněly, ale dítě nechtěly.

V mnoha případech je jejich rodina nutila k potratu, protože nechtěli dítě vychovávat. Teprve když dívky souhlasí s potratem, mohou zůstat doma.“

„Jedna mladá žena mi řekla, že chce chodit na hodiny katechismu a být spolu se svým synem pokřtěna,“ řekla sestra Anna Hoa. „Když jsem to uslyšela, byla jsem dojatá a šťastná.“

„Dvě třetiny opuštěných matek, které přicházejí na kliniku, jsou nekatoličky, ale když odcházejí ze střediska, aby se vrátily domů ke svým rodičům, většina z nich je již pokřtěna.“26. 03. 2016, Asia News