Tři svatí archandělé / út 29. září 2020

Slavíme svátek tří archandělů, které nám představuje Bible jako ty, kteří stojí před Bohem (Lk 1,19; Tob 12,15). Povšimněme si jejich jmen a významu slova v hebrejštině. Michael - "Kdo je jako Bůh?" Gabriel... (pokračování)

Zázrak konverzí a křtů v Číně

O velikonoční vigilii bylo pokřtěno odhadem 20 000 lidí. Poblíž Šanghaje se 27 pokřtěných osob připojilo ke stočlenné komunitě. Bující materialismus a individualismus vede lidi ke konverzi. Podzemní komunity slavily Velikonoce bez písní a v malých skupinách.

Zázrak konverzí a křtů v Číně

O velikonoční vigilii bylo v pekingské katedrále Neposkvrněného početí pokřtěno více než 100 dospělých osob. Oděni v bílém rouchu a doprovázeni kmotry vyznali svou víru v Ježíše Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, a byli pokřtěni arcibiskupem Josephem Li Shanem.

Stejný obřad probíhal při velikonoční vigilii ve všech čínských katolických kostelech. V posledních letech bývá v tomto období pokřtěno více než 20 000 nových věřících.

Asi 27 křtů bylo uděleno ve farnosti poblíž Šanghaje, v oblasti, kde žije téměř milion lidí. Místní komunita má pouze sto členů; tudíž s novými členy, kteří se k farnosti připojili o velikonoční vigilii, se společenství rozroste o více než 25 procent.

Vánoce, Letnice a slavnost Nanebevzetí Panny Marie poskytují další příležitost pro křty. V katolické církvi bývá každoročně pokřtěno zhruba 100 000 dospělých.

Počet křtů, které jsou každý rok uděleny v podzemních protestantských církvích (nepodřízených vládou kontrolovanému Hnutí tří autonomií), je ještě vyšší.

Pro vládu, zejména pro ministerstvo pro náboženské záležitosti, je rostoucí počet křesťanů v zemi důvodem k znepokojení. Podle některých odhadů činí počet křesťanů přibližně 100 milionů, více než členů Komunistické strany Číny (CCP), jejichž počet je odhadován na přibližně 85 milionů.

Někteří pozorovatelé tvrdí, že za růst křesťanství v zemi může sama komunistická strana, neboť teoretický i praktický materialismus vede lidi k touze po bohatství a spotřebě, ale neposkytuje jim žádný hlubší smysl.

Mnohým z nově pokřtěných ekonomický blahobyt „nestačil“. Hledali „něco hlubšího“, to znamená „nemateriální hodnoty“. Jeden biskup ve střední Číně to popsal jako „velkou žízeň po Bohu“.

Materialismus vede k rozsáhlému individualismu a vykořisťování. Mnozí lidé – zejména migranti, kteří se přestěhovali do města za prací – se cítí osamělí a není nikdo, kdo by jim pomohl. Jsou mizerně placeni a zachází se s nimi jako s otroky.

„Poté, co jsem se setkal s několika katolíky, jsem pocítil, že jsem přijímán jako člověk, který má důstojnost, nehodnotili mě podle toho, jestli jsem bohatý, nebo chudý,“ řekl jeden z nově pokřtěných.

Letošní oslavy Velikonoc proběhly bez napětí. Policie řekla věřícím, aby konali bohoslužby „bez zpěvu a v malých skupinách“, a dokonce i v podzemních komunitách se mohly sloužit mše a liturgické obřady bez velkých obav. V Če-ťiangu, kde docházelo k demolování křížů a kostelů, byl před nedávnem po šesti měsících vězení propuštěn protestantský právník Zhang Kai. Byl vězněn za obranu svých souvěrců před týráním. Poděkoval „policii ve Wenzhou za péči, kterou mi celou tu dobu poskytovala“.07. 04. 2016, Asia News