Tři svatí archandělé / út 29. září 2020

Slavíme svátek tří archandělů, které nám představuje Bible jako ty, kteří stojí před Bohem (Lk 1,19; Tob 12,15). Povšimněme si jejich jmen a významu slova v hebrejštině. Michael - "Kdo je jako Bůh?" Gabriel... (pokračování)

Čína – Zemřel Mons. Thomas Zeng Jingmu, odvážný svědek věrnosti Církvi

V sobotu 2. dubna 2016 zemřel v nedožitých 96 letech Jeho Exc. Mons. Thomas Zeng Jingmu, emeritní a neoficiální biskup diecéze Yujiang v provincii Ťiang-si. 26. března, na Bílou sobotu, upadl doma po mozkové mrtvici na podlahu a utrpěl těžký otřes mozku. Byl okamžitě hospitalizován ve Fu-čou a podrobil se operaci. 2. dubna se jeho zdravotní stav náhle zhoršil a ve 22:50 hodin zemřel.

Čína – Zemřel Mons. Thomas Zeng Jingmu, odvážný svědek věrnosti Církvi

Pohřeb se konal 6. dubna v jeho rodném městě, obřad sloužil jeho synovec Rev. Zeng Zhongliang z diecéze Yujiang spolu s asi dvaceti koncelebranty. Neoficiální biskup diecéze, Jeho Exc. Mons. John Peng Weizhao, je již po nějakou dobu omezován na svobodě.

Mons. Zeng v poslední vůli žádal o to, aby mu byl vystrojen pohřeb v jeho rodném městě, s prostým obřadem a bez proslovů o jeho zásluhách. Pohřbu se účastnily tisíce věřících z diecéze i z ostatních částí Číny, čímž byla potvrzena úcta a vděčnost za službu, kterou po více než 25 let prokazoval Církvi a diecéznímu společenství.

Zesnulý biskup se narodil 23. července 1919 (některé zdroje uvádějí jiné datum) v obci Zengjiacun, v oblasti Chongren, v provincii Jiangxi. V roce 1930 vstoupil do semináře ve Wenshanu v diecézi Yujiang. Roku 1944 navázal studiem ve velkém semináři ve Fuzhou (Fujian) a v roce 1948 byl přeložen do semináře Zhejiang ve Wenshengu. Na kněze jej 25. března 1949 vysvětil Jeho Exc. Mons. William Charles Quinn, C. M., poté působil jako asistent faráře a farář v různých komunitách. 13. ledna 1990 obdržel biskupské svěcení z rukou Jeho Exc. Mons. Jamese Xie Shiguanga, biskupa z Funingu.

Mons. Zeng byl obráncem katolického učení a odvážným svědkem věrnosti Církvi, které přinášel velké oběti: byl několikrát zatčen a strávil tři desítky let svého života ve vazbě. Jeho láska ke Kristu, Církvi a Svatému otci je velkým příkladem pro mnohé.

Ve své duchovní závěti požádal o odpuštění všech svých nedostatků a poděkoval kněžím v diecézi za jejich nasazení a službu. Mimo jiné doufal, že ve svém rodném městě z vděčnosti za ochranu a milost, které se mu dostalo, postaví kostel zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.03. 05. 2016, Fides