sv. Barbát / st 19. únor 2020

Byl biskupem v Beneventě, kde bojoval proti modlářskému uctívání zlatého hada. ... (pokračování)

Kněz zbit policií poté, co hovořil o korupci

P. Joseph Nguyen The je pomocným duchovním ve farnosti Dong Chuong v diecézi Bac Ninh. Farnost pokrývá obrovské území, kde žije více než 6000 věřících. Kněze brutálně napadli a tloukli holemi, obušky a železnými tyčemi. Byl na cestě do dvou odlehlých oblastí, kde měl sloužit mši. Místní věřící se domnívají, že šlo o předem naplánované násilí.

Kněz zbit policií poté, co hovořil o korupci

Odvážně kritizoval zkorumpovanost policie a místních úřadů. Proto byl P. Joseph Nguyen Van The brutálně napaden policií, když se vypravil do odlehlé oblasti v severním Vietnamu, aby tam sloužil mši. Kněze bili holemi a kovovými tyčemi. Utrpěl vážná zranění na rukou a na nohou. Nyní je hospitalizován v nemocnici.

K útoku došlo 7. května. P. The je pomocným duchovním ve farnosti Dong Chuong v diecézi Bac Ninh. Farnost se nachází v provincii Tuyen Quang (v severním Vietnamu) a pokrývá největší území z celé diecéze (100 km2), žije v ní více než 6000 věřících.

P. The byl napaden kolem 18. hodiny (místního času), když mířil do okresu Son Duong, aby tam plnil své povinnosti. Svědci uvádějí že „záměrem zločinecké bandy bylo ho zabít. Ale to se jim nepodařilo.“

Kněz si nebral servítky, když se vyjadřoval o zkorumpovanosti místních úřadů a o jejich nezákonné činnosti. Otec Joseph Nguyen Van Phong, farář z téže farnosti, řekl: „Byl to záměrný útok zosnovaný místní vládou a policií. Nejednalo se o náhodnou agresi.“

Když se o incidentu dozvěděl Mons. Cosma Hoang Van Djat, biskup z Bac Ninh, šel do nemocnice kněze navštívit. Ten mu podrobně popsal průběh útoku a oznámil, že do farnosti přicházejí někteří policisté, aby zjistili čas a místo, kde se bude konat mše. „Minulou sobotu (7. května) jsem mířil do oblasti Minh Thanh, řekl, abych sloužil mši svatou. Poté jsem měl jet do Hop Hoa, asi 30 km od Thanh Minh, abych tam slavil druhou mši. Ale najednou se u mě ocitli čtyři zločinci s tvářemi zakrytými maskou. Přijeli na dvou motocyklech, seskočili a napadli mě s obušky, holemi a železnými tyčemi.“

Někteří farníci oznámili, že „lidé, kteří se hlásí k jiné víře, než jakou nařizuje vláda, jsou stále více utlačováni a týráni.“ Jeden mladík v rozhovoru pro AsiaNews anonymně dodal: „P. The je hodný starý kněz. Velmi mi pomohl a přišel sem, aby pracoval a sloužil místním věřícím i dalším lidem.“22. 05. 2016, Asia News

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >