sv. Jeroným / st 30. září 2020

Pocházel z chorvatského území. Studoval v Římě a několik let žil jako poustevník poblíž Antiochie. Byl vysvěcen na kněze a pobýval v Konstantinopoli, odkud se vrátil do Říma. Na pokyn papeže Damasa pracoval na ... (pokračování)

Kambodža – v jubilejním roce 111 křtů a 80 katechumenů

Kambodžskou církev v jubilejním Roce milosrdenství obohatí 111 nově pokřtěných křesťanů a v postní době bylo přijato 80 katechumenů, aby se připravovali na svátost křtu: agenturu Fides o tom informoval apoštolský vikariát v Phnom Penhu vedený biskupem Olivierem Schmitthaeuslerem. 111 nových věřících bylo k veliké radosti celé komunity pokřtěno při velikonoční vigilii v phnompenhské katedrále.

Kambodža – v jubilejním roce 111 křtů a 80 katechumenů

Průběh jubilejního roku je charakterizován několika velmi důležitými momenty, jako jsou duchovní cvičení na téma milosrdenství, kterých se zúčastnilo asi 500 věřících z různých pastoračních oblastí vikariátu, uvedl biskup. Mons. Olivier, který oslovil přítomné věřící a zaměřil se na téma milosti.

„Milost je Boží dar. Milost znamená soucit. Bůh vždy na člověka trpělivě čeká, vítá ho a odpouští mu. Milost nás inspiruje k životu se skutečně obráceným srdcem, s milosrdenstvím a spravedlností.“ Biskup vyzval věřící, aby vykonávali tělesné i duchovní skutky milosrdenství.

V pastýřském listu zveřejněném na počátku mimořádného jubilea apoštolský vikář vyzval k prožití Roku milosrdenství ve jménu skutků lásky k bližnímu, inspirovaných evangelijním příběhem o milosrdném Samařanovi, a k vykonání alespoň jedné pouti.27. 05. 2016, Fides