sv. Jan (Nepomuk) Neumann / so 19. červen 2021

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvě... (pokračování)

Pákistán: I děti jsou vychovávány k nenávisti ke křesťanům

V Pákistánu jsou i malé děti vychovávány k nenávisti vůči křesťanům. Toto obvinění vznesl katolický arcibiskup z Lahore Sebastian Shaw. Velkým problémem je podle Shawa učební látka ve školách. Již v první třídě se chlapci a dívky učí zesměšňovat jinověrce. Toto je uvedeno v jedné lekci pro pětileté děti: „Kdo jsem? Jsem muslim. Ostatní lidé jsou bezvěrci.“

Pákistán: I děti jsou vychovávány k nenávisti ke křesťanům

Dvanáctiletí se v sedmé třídě učí respektovat proroka Mohameda: „Nevěřte Židům ani křesťanům!“ Podle Shawových slov vnesla takováto učební látka v uplynulých letech do společnosti nenávist a rozdělení.

Navíc v oblasti práva slovo křesťana platí jen za polovinu slova muslima; slovo křesťanky platí za čtvrtinu. V některých provinciích, například v Paňdžábu, nesmějí křesťané používat stejné nádobí jako muslimové, protože je znečišťují. To je asi také důvod, proč byla křesťanka Asia Bibi na základě pákistánského zákona o rouhání odsouzena k smrti. Tato pětinásobná matka byla obviněna z urážky islámu. Důvod byl banální: Statkář této nádenici nařídil, aby dělnicím na poli načerpala vodu. Ty ji však odmítly pít, protože jako křesťanka pila ze stejné nádoby, kterou tím „znečistila“. Obvinili tuto padesátiletou katoličku, že svým jednáním pošpinila islám.

V dubnu americká Komise pro mezinárodní náboženskou svobodu (Washington) kritizovala v Pákistánu „sklon k vytváření polarizujících školních osnov“. Příslušníci náboženských menšin jsou v nich představováni jako „nespolehliví, nábožensky podřadní, ideologicky prohnaní a netolerantní“.

Podle názoru komise takové osnovy cejchují děti z náboženských menšin „v nejlepším případě jako zkažené pákistánské občany, v nejhorším případě jako cizince a nepřátele státu. V důsledku toho jsou tito žáci kvůli své neislámské víře nebezpečnými znečišťovateli národní islámské identity“. Ze 174 milionů obyvatel Pákistánu tvoří asi 95 procent muslimové, 2 procenta křesťané a rovněž dvě procenta hinduisté.01. 12. 2016, Kathnet