sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

Lidé ve východním Aleppu zažívají okamžiky radosti

Navzdory téměř pět let trvajícímu válečnému konfliktu Dr. Nabil Antaki zůstal v tomto syrském městě, aby se staral o lidi. Nyní hovoří o svých zkušenostech: „Lidé ve východním Aleppu zažívají okamžiky radosti, když byli osvobozeni od teroristů, kteří používali civilisty jako lidské štíty.“ Tato slova znějí jinak než ta, která jsme navykli slýchat na Západě.

Lidé ve východním Aleppu zažívají okamžiky radosti

Mnohá média popisovala osvobození syrského města vládními jednotkami, jako kdyby se jednalo o morovou ránu, zatímco tam, navzdory nevyhnutelným potížím a divokým epizodám, obyvatelstvo prožívalo dané chvíle s radostí, že noční můra skončila.

Dr. Nabil Antaki to potvrzuje. Narodil se v roce 1941, pracoval jako gastroenterolog a když válka zasáhla Aleppo, cítil nutkání uprchnout, aby si zachránil život. Ale rozhodl se zůstat. Nadále žil ve čtvrti Mouhafaz v západní části města, protože „lidé v průběhu konfliktu potřebují péči více než kdy jindy“. Věrný Hippokratově přísaze vykonával svou práci během všech fází krutého konfliktu v Aleppu. A teď, když konečně utichl zvuk granátometů, Dr. Antaki vypráví své zkušenosti.

Pane doktore, dnes máme na Západě „Den Aleppa“ na vyjádření solidarity s obyvatelstvem tohoto syrského města. Jaká je situace? Mnoho lidí během konfliktu přišlo o domov...

Situace v Aleppu je teď mnohem lepší, než tomu bylo v posledních čtyřech letech. Nyní je téměř celé osvobozeno od povstalců-teroristů. Obyvatelé Aleppa mají pocit bezpečí, v posledních několika dnech již nedochází k žádnému ostřelování granátomety, jak tomu bylo denně v uplynulých čtyřech letech. Obyvatelé východního Aleppa jsou osvobozeni od teroristů, kteří je používali jako lidské štíty. Ano, tisíce rodin ztratily domov, většina z nich před čtyřmi lety, kdy povstalci v červenci 2012 napadli několik čtvrtí ve východní části Aleppa. Půl milionu osob v té době opustilo svůj domov a přešlo do západních čtvrtí, jež byly pod kontrolou syrské vlády. Během posledních týdnů při osvobozování východní části města ztratily domov tisíce lidí. 80 % obyvatel Aleppa jsou v dnešní době vnitřně vysídlené osoby.

Jste lékař. Jaká je podle vás zdravotní situace v Aleppu?

Vlastně není tak špatná, je lepší než předtím. Je přijatelná, ne velmi dobrá, ale přijatelná.

Na Západě byl v době osvobozování Aleppa kladen velký důraz zejména na civilisty uvězněné ve východní části města. Proč bylo obtížné provést evakuaci?

Evakuace byla obtížná ze dvou důvodů: Prvním z nich je to, že někteří povstalci dohodu o evakuaci odmítli a stříleli na civilisty, kteří se pokusili odejít. Chtěli si civilisty ponechat jako lidské štíty. Druhým důvodem je to, že ve smlouvě o evakuaci povstalci souhlasili s uvolněním blokády dvou obléhaných šíitských vesnic v provincii Idlíb, aby mohla proběhnout evakuace zraněných a nemocných lidí. Ale na začátku své závazky neplnili.

Situace, kterou popisujete, je odlišná od toho, co jsme slyšeli na Západě. Domníváte se, že informace o Aleppu byly západními médii podávány nepřesně?

Jistě, byly nepřesné a velmi často nepravdivé. Byly přehnané a široce pojednávaly o náletech, bombardování a utrpení lidí ve východním Aleppu, ale téměř nikdy se nezmiňovaly o utrpení obyvatel západního Aleppa, o každodenním ostřelování granátomety, které mělo každý den za následek velký počet obětí. Média neinformovala o tom, že povstalci přerušili dodávky vody do města s 1,5 milionu obyvatel.

Dochází podle vašeho názoru k dezinformacím o Sýrii?

Od začátku války nebyla západní média ani neutrální ani objektivní. Neměli zde své reportéry. Jejich hlavními zdroji informací jsou Syrská observatoř pro lidská práva a sociální sítě jako Facebook. Pokud jde o SOHR, je to známá agentura vytvořená krátce před vypuknutím války, sídlí v Londýně a je řízena jedním mužem s jediným cílem: dezinformovat. Druhým zdrojem informací jsou videa a obrázky, které na Facebooku a Twitteru zveřejňují aktivisté velmi blízcí teroristům. Mnohé z nich jsou falešné, některá videa byla pořízena v jiných zemích při jiných tragédiích. Většina západních médií však bohužel spoléhá pouze na tyto zdroje. Byla manipulována a dezinformovala veřejné mínění.

Kdo jsou odpůrci Asada? Jsou to všechno islámští teroristé?

Téměř všechny ozbrojené skupiny v zemi jsou islámští teroristé. Jsou to nejen odpůrci Asada, ale také syrského státu. Nejsou to demokraté. Chtějí islámský stát. Neozbrojení odpůrci jsou především lidé, kteří opustili Sýrii před mnoha lety, emigrovali do Evropy a nemají se Sýrií žádné vazby. Jen málo z nich jsou idealisté.

Myslíte si, že Asad má podporu většiny obyvatelstva?

Myslím, že ano, protože většina syrského lidu několik týdnů po vypuknutí války zjistila, že to, co se děje, není revoluce, jejímž cílem je přinést více demokracie, větší respekt k lidským právům. Většina Syřanů věděla, že ozbrojení protivníci Asada jsou povětšinou teroristé, džihádisté (90 000 z nich jsou cizinci), kteří chtěli zničit naši zemi a zřídit zde islámský stát.

Jste křesťan. Jak se změnila situace křesťanské komunity v Sýrii od počátku války?

Sýrie je sekulární stát. Naše postavení před válkou a během války se nezměnilo. Stejně jako naši muslimští bližní se křesťané v Sýrii považují nejprve za Syřany a teprve potom uvádějí své křesťanské vyznání. Ke změně však došlo – neuvěřitelně poklesl počet křesťanů v Aleppu. Tři čtvrtiny z nich opustilo zemi. To představuje velkou nesnáz, protože jsme byli první křesťané na zemi a Sýrie byla kolébkou křesťanství.

Jak vidíte politickou budoucnost Sýrie?

Po zneškodnění teroristů musí o budoucnosti Sýrie rozhodovat syrský lid bez jakéhokoli cizího vměšování.

Co pro obyvatelstvo Aleppa znamenaly letošní Vánoce?

Poprvé po pěti letech se Vánoce v Aleppu slavily s radostí. Pocit úlevy, že je Aleppo svobodné od teroristů, je pro křesťany velmi důležitý. Provedli rychlý úklid ve svých poničených katedrálách, kde se konaly křesťanské oslavy a mše. Poprvé po pěti letech jsou tu lidé relativně šťastní.11. 01. 2017, Zenit