sv. Pius X. / po 21. srpen 2017

Pocházel z Riese v Itálii. Jeho jméno bylo Giuseppe Sarto. Jako kněz působil ve... (pokračování)

Ninivská planina – první finanční prostředky na obnovu domů a kostelů byly přiděleny

Ve čtvrtek 26. ledna navštívila delegace vedená patriarchou Raphaelem Louisem Sakem Ninivskou planinu nedávno znovu dobytou vládní armádou. Delegaci přivítali místní političtí představitelé. V Telkaifu, v kostele Nejsvětějšího Srdce chaldejský patriarcha vedl modlitby za dar míru v celém regionu a za bezodkladný návrat uprchlíků do jejich domovů.

Ninivská planina – první finanční prostředky na obnovu domů a kostelů byly přiděleny

Chaldejský patriarchát uvádí, že byly ustanoveny příslušné výbory a byly přiděleny první prostředky – chaldejským patriarchátem a jednotlivými diecézemi v Iráku – v celkové výši téměř 500 milionů iráckých dinárů (což odpovídá částce více než 380 000 EUR), s cílem urychlit obnovu domů a kostelů poškozených nebo zničených během okupace džihádisty, a umožnit tak návrat těch, kteří se chtějí vrátit do svých domovů, jež oputili v době od června do srpna 2014 kvůli postupujícím milicím samozvaného islámského chalífátu.

Zpráva vydaná tiskovým střediskem patriarchátu apeluje na štědrost farností a chaldejských komunit na celém světě, aby finančně podpořily projekty rekonstrukce a obnovy životních podmínek v osvobozených městech na Ninivské planině. Podle údajů poskytnutých patriarchátem a zaslaných agentuře Fides první průzkumy ukazují, že Batnaya je městem, které bylo nejvíce poničeno džihádistickou okupací a následnými boji, které vedly k vyhnání milic chalífátu. Další města, jako Tesqopa a Telkaif, utrpěly menší škody.

V Telkaifu vládní vojska po dobytí města našla šedesátiletou křesťanku Georgette Hannaovou, která v srpnu 2014 nemohla uprchnout společně s ostatními členy rodiny a nalezla útočiště v rodině muslimských sousedů, kteří se o ni starali.

01. 02. 2017, Fides