sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

Syrští uprchlíci: křesťanské skupiny rozděleny z důvodu bezpečnosti

Poté, co prezident Donald Trump začal prosazovat zřízení bezpečných zón pro uprchlíky na Blízkém východě, jsou lidskoprávní a humanitární organizace rozděleny ohledně toho, zda tento přístup bude fungovat. „Domníváme se, že je v rámci národních bezpečnostních zájmů Spojených států podporovat vytvoření bezpečných zón, aby se alespoň zastavil exodus lidí, kteří opouštějí Sýrii, a posunulo se řešení konfliktu směrem, který je příznivý pro křesťany,“ řekl agentuře CNA o Trumpově návrhu Phillippe Nassif, výkonný ředitel organizace In Defense of Christians.

Syrští uprchlíci: křesťanské skupiny rozděleny z důvodu bezpečnosti

Nicméně Bill O'Keefe, místopředseda pro vztahy s vládou z organizace Catholic Relief Services, řekl, že „syrský konflikt je jakýmsi vosím hnízdem zástupných válek, a je nepravděpodobné, že bezpečná zóna vytvořená v jeho středu bude po neomezenou dobu skutečně bezpečná.“

Očekávalo se, že prezident Trump vyzve ke zřízení bezpečných zón na Blízkém východě ve svém nedávném výkonném nařízení, kterým chtěl zastavit přijímání uprchlíků v USA, ale toto opatření bylo z konečného návrhu nařízení vypuštěno.

Nicméně Trump údajně projednával zřízení bezpečných zón v Sýrii a Jemenu s regionálními lídry, saúdskoarabským králem a jordánským králem Abdalláhem II.

„Bezpečné zóny“ by byly oblasti zřízené ve válkou sužovaných zemích, kde by různé nevinné osoby vysídlené v důsledku konfliktu mohly žít v bezpečí a čekat na návrat domů.

Vyžadovaly by „přítomnost pozemních vojsk a bezletovou zónu“ k udržení bezpečnosti, vysvětlil Nassif. Nemusely by být výhradně ve venkovských oblastech, ale mohly by být zřízeny na úrodné půdě nebo v městských oblastech, aby se vytvořily ekonomické pobídky pro obyvatelstvo a také stimul pro návrat vysídlených osob do jejich domovů.

Syrský konflikt mezi prezidentem Bašárem al Asadem a povstaleckými frakcemi trvá téměř šest let a vyžádal si stovky tisíc obětí. Vyvolal největší uprchlickou krizi, při níž přibližně pět milionů uprchlíků opustilo zemi a více než šest milionů vysídlených osob žije v pohraničí.

Jeden milion registrovaných uprchlíků žije v sousedním Libanonu – společně s asi půl milionem neregistrovaných uprchlíků, řekl Nassif agentuře CNA – a mnozí také uprchli do Turecka, Jordánska a Evropy.

To vedlo ke vzniku neudržitelné situace uprchlíků, jež hrozí, že destabilizuje region kolem Sýrie, a konflikt se rozšíří i do těchto zemí, tvrdí Nassif.

„Máme vážné obavy o Libanon,“ řekl o zemi, kde je odhadem každý čtvrtý obyvatel uprchlíkem.

„To je dokonalý příklad země, kde v daném regionu křesťané a muslimové žijí pospolu. Země má křesťanského prezidenta, ale velmi se obáváme, že se tato obrovská zátěž pro ekonomiku a bezpečnost státu v dohledné době nezmírní, takže pro Libanon mohou vzniknout další problémy a dojít k potenciálnímu kolapsu.“

Bezpečné zóny, uvedl, by zastavily příliv uprchlíků ze Sýrie, protože ti by získali dočasné bezpečné místo k pobytu. Zmírnila by se tím zátěž na sousední země, které přijímají uprchlíky, a Syřané by se drželi relativně blízko svých domovů, aby se tam jednoho dne mohli vrátit.

Představitelé Catholic Relief Services však vyjádřili, že jsou „opatrní“ ohledně toho, že by Spojené státy vytvářely bezpečné zóny v Sýrii a Jemenu, přesto však chválí Trumpovu administrativu za její zájem pečovat o nejzranitelnější část populace v Sýrii.

„Jakmile zřídíte bezpečnou zónu, jste zodpovědní za bezpečnost lidí v ní po nezbytně nutnou dobu,“ řekl agentuře CNA Bill O‘Keefe a dodal, že „zóny mohou být velmi nákladné a je obtížné je udržet“.

S tolika regionálními aktéry, jako jsou Turecko a Írán, kteří jsou zapojeni do syrského konfliktu a vedou tam „zástupné války“, by lidé v bezpečných zónách stále mohli být ohroženi bombardováním a dalšími útoky, řekl.

Umístění takového množství uprchlíků na jedno místo by mohlo ještě zvýšit zranitelnost této skupiny obyvatel, neboť by se staly terčem teroristů a organizací, které je chtějí zabít, dodal.

„Když soustředíte nevinné a zranitelné na jednom místě, mohou se stát snadnějším terčem, a to i v případě, že bude upřímná snaha poskytnout jim bezpečí, protože budete mít mnoho zranitelných lidí koncentrovaných ve velmi ohraničené oblasti a ti, kdo chtějí těmto lidem ublížit, to budou mít v některých ohledech vlastně jednodušší,“ řekl.

A pokud budou bezpečné zóny zřízeny na neurčitou dobu, nemusí být trvalým řešením pro rodiny, které prostě jen chtějí vést „normální život“.

Jestli konflikt neskončí, zóny se mohou stát slepými ulicemi, „kde si rodiny nevydělají na živobytí, kde děti nebudou moci chodit do školy,“ řekl, a taková situace „je nepřipraví na budování jejich společnosti, na to, aby se vrátili a plnili produktivní úlohu, ať už se budou nacházet kdekoli“.

Spojené státy by spíše měly vynakládat svou energii na prosazování míru na místní a regionální úrovni v Sýrii a na Blízkém východě, prohlásil.

„Rozhodně vyzýváme naši vládu, aby vynaložila alespoň špetku diplomatického úsilí na práci se stranami konfliktu“ a s „regionálními a globálními aktéry, kteří tak či onak působí v různých zástupných bojích“ v Sýrii, řekl O'Keefe.

Vysídleným osobám v Sýrii a v sousedních zemích je nutno poskytovat „odpovídající humanitární pomoc“, uvedl. Avšak přesto, že bezpečné zóny mohou být riskantní, jsou stále lepší variantou než současná situace mnoha ohrožených náboženských a etnických menšin, řekl Nassif.

„V Sýrii si nyní v podstatě každý dělá, co chce. A v zemi je naprostý chaos. Na všechny tyto menšiny se útočí zleva i zprava a staly se obětními beránky,“ řekl a poukázal na „exodus“ křesťanů, jezídů, Kurdů a alawitů ze země.

Čím déle bude konflikt v Sýrii trvat, tím je pravděpodobnější, že křesťané budou nadále v obrovských počtech odcházet,“ řekl.09. 03. 2017, Fides