sv. Helena / pá 18. srpen 2017

Pocházela z Bithýnie. S Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla... (pokračování)

Začíná obnova Ninivské planiny, starobylého srdce iráckého křesťanství

„Historická a neopakovatelná příležitost pro budoucnost křesťanství v Iráku“ New York – Začaly práce na obnově prvního ze 100 křesťanských domů na Ninivské planině, oblasti zničené Islámským státem. Při této příležitosti se konaly oslavy v křesťanských městech Bartella, Karemlaš a Karakoš, kterými byla zahájena iniciativa, jejímž cílem je oprava a přestavba 13 tisíc domů ve starobylém srdci iráckého křesťanství.

Začíná obnova Ninivské planiny, starobylého srdce iráckého křesťanství

Otec Andrzej Halemba, ředitel blízkovýchodní sekce mezinárodní katolické charitativní organizace Pomoc církvi v nouzi (ACN) – která financuje rekonstrukci 100 domů –, popsal zahájení přestavby Ninivské planiny jako „historickou a neopakovatelnou příležitost pro budoucnost křesťanství v Iráku“.

Při oslavách 8. května každého ze stovky majitelů domů reprezentoval olivovník, který bude zasazen u jejich domovů jako symbol míru a smíření. Oslav se účastnili členové Výboru pro rekonstrukci Ninive (NRC), mezi nimiž jsou zástupci nejvýznamnějších křesťanských církví v regionu, Syrské pravoslavné církve, Syrské katolické církve a Chaldejské katolické církve.

Výbor byl vytvořen na počátku letošního ruku, aby plánoval a dohlížel na program obnovy, která podle odhadů vyjde na více než 250 milionů dolarů. Z průzkumu, který ACN provedla v zimě, naznačuje, že si asi 40 procent křesťanských rodin – přibližně 12 tisíc mužů, žen a dětí, kteří uprchli z Ninivské planiny v létě 2014, když celou oblast obsadil Islámský stát – přeje vrátit se do svých domovů.

Otec Halemba řekl: „Doufáme, že započetím prací na těchto třech místech vyšleme jasný signál tisícům křesťanských rodin, které byly vyhnány ze svých domovů a které žijí v provizorních podmínkách v Irbílu a dalších městech iráckého Kurdistánu.“

A pokračoval: „Toto je rozhodující historický okamžik. Pokud nyní promarníme příležitost pomoci křesťanům vrátit se domů na Ninivskou planinu, mohly by se tyto rodiny rozhodnout, že opustí Irák navždy. To by byla obrovská tragédie.

Přítomnost křesťanů v tomto regionu má nesmírný význam, nejen historický, ale také politický a kulturní. Křesťané představují mírový most mezi jednotlivými skupinami muslimů, které mezi sebou navzájem bojují; křesťané se zásadním způsobem podlílejí na vzdělávacím systému a všichni umírnění muslimové si jich váží.“

Philipp Ozores, generální ředitel ACN, 8. května v malém kostele Mor Shmuni v Bartelle, kde má být přestavěno 1451 domů patřících syrským pravoslavným rodinám, symbolicky předal olivovníky. 75 tamějších domů bylo zcela zničeno, 278 vypáleno a 1098 částečně zničeno. Dodávky vody a elektrické energie se podařilo obnovit teprve před několika dny. Po slavnosti v Bartelle se církevní hodnostáři účastnili oslav v Karemlaši, kde je nutno opravit 754 domů. 89 z nich bylo zcela zničeno, 241 vypáleno a 424 částečně poškozeno. Dodávka vody a elektřiny do obce již byla obnovena.

Poslední oslava s olivovníky se konala v Karakoši. Zde je nutno opravit 6327 domů náležejících syrským katolickým rodinám. 108 tamějších domů bylo zcela zničeno. Dále je třeba opravit 400 domů patřících syrským pravoslavným rodinám (7 z těchto domů bylo zcela zničeno). V katedrále v Althajra, kterou Islámský stát zapálil, aby dým zmátl americké vojenské letadlo, Philipp Ozores spolu se syrským katolickým arcibiskupem Yohannou Petrosem Mouche z Mosulu a Kurdistánu předali olivovníky 50 rodinám.

Arcibiskup řekl: „Nechceme naslouchat těm, kteří nás odrazují, protože chtějí zabránit rekonstrukci. Stojíme si za svým rozhodnutím navzdory všem problémům, které nás čekají. Kristus je naše útočiště, které nám dává naději. Musíme vytrvat, protože toto je naše země a naše dědictví.“27. 05. 2017, Church in Need