sv. Eliáš Thesbita / so 20. červenec 2019

Za času panování krále Achaba vystupoval jako obhájce víry v jediného Boha a ve... (pokračování)

Kardinál Filoni v Nagasaki: při misii je ta nejdůležitější práce vykonávána díky milosti

V Japonsku je nutné „obnovit misii mezi nekřesťany“. Jsou zapotřebí kněží, řeholníci a řeholnice i laici, „kteří před očima nekřesťanů přijmou ve svém životě Ježíšovu identitu a budou ke všem přistupovat trpělivě a přátelsky“ a s vděčností zakoušet, že v takovémto apoštolském díle „je ta nejdůležitější práce vykonávána díky milosti, to znamená Bohem“. Kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, tak nastínil naléhavost a dosah misie, k níž je Církev na japonských ostrovech v tomto období povolána.

Kardinál Filoni v Nagasaki: při misii je ta nejdůležitější práce vykonávána díky milosti

Ve své řeči kardinál Filoni citoval svatého Pavla a připomněl, že zvláštní identita křesťanů spočívá v tom, že jsou prostřednictvím křtu „přikryti Kristem“, a zdá se být nesrovnatelná s identitami, které se odvozují ze sociální či etnické příslušnosti. Dokonce i v Japonsku, jak dosvědčují pronásledování v minulosti, „se prožívání této identity milosti stalo během několika let náročnou výzvou, protože takový život nebyl vždy v souladu s kulturou, která podporuje koncept „harmonické uniformity“.

Podobné reakce – poznamenal prefekt Kongregace pro evangelizaci národů – se objevovaly i „v Jeruzalémě, v Římě a v Řecku v apoštolských dobách, a to ne jenom v prvních staletích Církve“, protože „víra v Krista byla vždy v každé tradiční společnosti považována za ,revoluční‘“. Ale apoštolské dílo se nikdy nenechalo zastavit nebo zastrašit oponenty, kteří považují křesťanství za „cizorodý prvek, jenž ohrožuje harmonii společnosti“. Misijní aspekt – řekl kardinál – „je vášeň, je jako vášnivá láska. Nemůžete jej ovládnout, určuje celý váš život. Není v něm racionalita, která by tišila a ubíjela onen zápal.“

Skutečná apoštolská energičnost – uvedl kardinál Filoni ve svém proslovu – zahrnuje a vždy podporuje pozitivní rysy každé kultury a každé lidské tradice: „Myslím na vážnost, s jakou Japonec přijímá úkol, na hrdost jako jeden z aspektů identity, na lásku k přírodě a na respekt, na vznešenost některých mravních hodnot,“ dodal kardinál ohledně místní situace. Ale tyto sympatie a uznání pokladů moudrosti jednotlivých národů samy o sobě nevyčerpávají objem a bohatství misie, k níž jsou všichni křesťané povoláni: Dokonce i v Japonsku – poznamenal prefekt – je nutno „obnovit misii mezi nekřesťany“, která má jako nadčasový vzor „Ježíšovo putování, jež začalo v Galileji, pokračovalo v pohanských oblastech Týru, Sidónu a Dekapole a končilo v Judei“.

V tomto nadějném oživení misie na japonských ostrovech – dodal kardinál Filoni – „současné obtíže vzhledem k rychlosti sekularizace společnosti v nejbližší budoucnosti nijak magicky nezmizí. Nesmíte se však kvůli množství problémů vzdávat. Protože ta nejdůležitější práce je vykonávána díky milosti, která je od Boha. Bůh miluje Japonce a zná problémy i trápení tohoto národa.“

10. 10. 2017, Fides

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >