sv. Julie Billiart / st 8. duben 2020

Pocházela z Cuvilly v Pikardii a od dětství měla vlohy k apoštolskému působení. Její život krutě poznamenal atentát na jejího otce. Zůstala pak mnoho let ochrnuta. Za Francouzské revoluce ji chtěli revolucionář... (pokračování)

Situace na Ninivské planině

Cožpak pronásledování a útěky nikdy neskončí? Existuje pro nás nějaká budoucnost, nebo budeme muset opustit svou vlast? Dnes, 25. října 2017, si mnozí příslušníci křesťanské a židovské menšiny v severním Iráku opět kladou tyto tísnivé otázky. Ještě před několika dny byla místa Tel Esqof a Baqofa na Ninivské planině považována za obrovské znamení naděje, že pro křesťany, kteří byli v roce 2014 vyhnáni Islámským státem (jak jistě víte, stovky tisíc křesťanů a jezídů byly vysídleny ze svých domovů a lidé si často nemohli odnést nic víc než oblečení, které měli na sobě), existuje budoucnost v jejich vlasti.

Situace na Ninivské planině

S velkou finanční podporou maďarské vlády a různých humanitárních organizací (Církev v nouzi, SOS Chrétiens d'Orient a dalších) byl Tel Esqof a menší sousední město Baqofa přestavěno. Byly vybudovány nové vodovody, obnovena dodávka elektřiny, opraveny kostely. Domy a obchody byly připraveny pro bydlení a podnikání.

V uplynulých několika týdnech se mohlo po třech letech vysídlení vrátit do svých domovů a k normálnímu životu více než 800 rodin, asi 3 000 lidí.

Ale včera odpoledne, 24. října 2017, vše začalo nanovo. Kurdští pešmergové se odmítli z oblasti stáhnout poté, co je irácká vláda před několika dny vyzvala k odchodu, a postavili se proti postupující irácké armádě.

Začala střelba a v Tel Esqof byly zraněny dvě děti. Údajně byli zraněni ještě další tři civilisté.

Celá populace musela znovu narychlo uprchnout a hledat útočiště u přátel a příbuzných, v kostelích v Alqoshi nebo v uprchlických táborech. K překotnému útěku došlo za již tmy, všechny věci museli lidé nechat na místě a s sebou si mohli vzít jen to nejnutnější.

V nastalém zmatku došlo k několika dopravním nehodám, naštěstí vznikly jen hmotné škody. Útěku částečně bránily i bezpečnostní síly. Pouze kněz P. Salar z Tel Esqof a asi dvacet mladíků odmítli odejít a zůstali ve městě, aby zabránili rabování.

Podle místních zdrojů musely uprchnout tisíce lidí z jezídských vesnic v oblasti, aby v případě dalších konfliktů nezůstaly mezi bojovými frontami.

Dnes ráno byla situace v oblasti včerejších bojů klidná, možná díky „zklidňujícímu signálu“, který místní kurdská vláda vyslala vládě v Bagdádu. Zjevně se snaží problém vyřešit vyjednáváním. Doufejme, že brzy naleznou řešení.

Protože znovu vysídlení lidé trpí. Trpí nejistotou a kvůli podmínkám, které musí opět snášet. Budou muset žít v těchto podmínkách zase tak dlouhou dobu? Zatím na tuto otázku nikdo nedokáže odpovědět.

Můžeme jen vyzývat k modlitbě za mírové a stabilní řešení, jak jsme učinili včera večer.

25. 10. 2017, CitizenGO