sv. Kateřina Alexandrijská / st 25. listopad 2020

Pocházela z Egypta. Byla vznešená rodem a převahou ducha porazila údajně i císaře, který proti ní postavil své učence. Věrnost Kristu dosvědčila mučednickou smrtí v Alexandrii.... (pokračování)

Pojďte a přesvědčte se! Chaldejský patriarcha zahájil v Iráku mimořádný misijní měsíc

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 byl zahájen 1. října také v Iráku v bagdádské katedrále sv. Josefa liturgickou slavností, které předsedal chaldejský patriarcha Louis Raphael Sako.

Pojďte a přesvědčte se! Chaldejský patriarcha zahájil v Iráku mimořádný misijní měsíc

Při slavnosti zněly biblické modlitby, čtení a recitace růžence. Chaldejský patriarcha v kázání znovu zmínil důraznost jako konstitutivní rys, s níž je Kristovo zaslíbení spásy zvěstováno lidem všech dob, a podtrhl, že toto misijní povolání se týká rovněž církví apoštolské tradice, jež jsou přítomny na Blízkém východě. Dodnes platná „metoda“ zvěstování radosti evangelia svým současníkům – uvedl chaldejský patriarcha – je stejná, jakou použil apoštol Filip v rozhovoru s Natanaelem, a nalezneme ji v první kapitole Janova evangelia: „Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“ Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“

23. 10. 2019, Fides