sv. Atanasia / ne 18. duben 2021

Pochází ze vznešené rodiny na ostrově Egina. O jejím atributu -hvězdě - legenda vypráví, že velmi mladá prožila u přeslice vytržení, při němž do její hrudi vstoupila zářivá hvězda. Atanasia už v mládí toužila ... (pokračování)

Šíitský vůdce Muktada Sadr vytváří Výbor pro navracení nezákonně zabaveného majetku křesťanů

Irácký šíitský představitel Muktada Sadr, vůdce politického uskupení Sadristické hnutí, silně zastoupeného v iráckém parlamentu, nařídil vytvoření výboru, který bude mít na starost shromažďování a ověřování zpráv a stížností ohledně případů nelegálního vyvlastňování majetku křesťanů v různých oblastech země. Toto rozhodnutí bylo oznámeno v prohlášení vydaném v prvních několika dnech roku 2021.

Šíitský vůdce Muktada Sadr vytváří Výbor pro navracení nezákonně zabaveného majetku křesťanů

V dokumentu jsou uvedena jména spolupracovníků Muktady Sadra, kteří byli do tohoto výboru vybráni, a také e-mailové adresy a účty na WhatsAppu, kam mohou křesťané zasílat dokumenty o vlastnictví nemovitostí – domů a půdy -, jež jim v posledních letech nezákonně zabavili jiní lidé nebo skupiny.

Cílem operace, kterou šíitský vůdce zahájil, je obnovit spravedlnost a ukončit porušování vlastnických práv „křesťanských bratří“, včetně přečinů, za něž byli zodpovědní příslušníci šíitského hnutí, vedeného Muktadou Sadrem.

Výzva k ohlašování případů nezákonného vyvlastňování je určena také rodinám křesťanů, kteří v posledních letech odešli ze země. Stížnosti na porušování vlastnických práv křesťanů lze výboru zasílat do konce příštího ramadánu.

V neděli 3. ledna 2021 dopoledne navštívila chaldejského patriarchu Louise Raphaela Saka delegace poslaná Muktadou Sadrem a vedená šejkem Salahem al-Obaidim a přinesla hlavě chaldejské církve blahopřejné poselství k vánočním svátkům spolu s kopií dokumentu, jímž šíitský politik ustanovil výbor pověřený shromažďováním dokumentů o domech a půdě, jež dříve vlastnili křesťanští majitelé a které jim byly nezákonně zabaveny. Patriarcha a kardinál Sako Muktadu Sadrovi poděkoval za iniciativu, která si klade za cíl ukončení křivd vůči křesťanským občanům a zdůrazňuje důležitost zajištění ochrany obecného blaha národa, což staví nad veškeré soukromé či sektářské zájmy.

Muktada Sadr již na počátku roku 2016 požadoval právo křesťanů na domy a nemovitosti, které byly mnoha křesťanským rodinám v Bagdádu, Kirkúku a dalších iráckých oblastech nezákonně vyvlastněny, a jejich navrácení.

12. 01. 2021, Fides