sv. Adéla / so 16. prosinec 2017

Pocházela z Burgundska (dnes francouzský region) a byla dcerou krále Rudolfa II... (pokračování)

Objednání zasílání časopisů

Časopisy jsou zasílány bezplatně a pouze v rámci České republiky. Náklady na přípravu, tisk a distribuci jsou hrazeny výhradně z darů čtenářů, proto je čas od času v publikacích vložena složenka s prosbou o zaslání daru v libovolné výši.

E-mail*:
 
Titul, jméno a příjmení:   
Ulice a č. popisné:
Město a PSČ 

Prosím o zasílání zpráv e-mailem
Prosím o zasílání publicistického čtrnáctideníku RC Monitor
Prosím o zasílání čtvrtletníku Milujte se!

Vzkaz: (vzkaz redakci, větší počet výtisků, atp.)