sv. Jan (Nepomuk) Neumann / so 19. červen 2021

Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a asi proto nebyl doporučen k svěcení. Láska a touha po službě Bohu jej zavedla do Ameriky, kde byl vysvě... (pokračování)

Přehled zpráv

ČESKÁ REPUBLIKA

K Roku rodiny Amoris Laetitia aneb Pravda nerezaví IV.

Letošní slavnost sv. Josefa zvolil papež František za datum zahájení Roku rodiny Amoris laetitia (19. březen byl zároveň pátým výročím vydání exhortace, k níž se titul odvolává, a rovněž výročím inaugurace Františkova episkopátu). Tento rok manželství a rodiny bude slavnostně ukončen na 10. světovém setkání rodin v Římě v červnu 2022. Protože se domníváme, že moudrost našich předků a dobré rady jsou stále aktuální a platné, chceme vás povzbudit citáty z knihovničky znovu odprášené:

Ztraceno v překladu...

Mnohokrát jsme mohli již číst či slyšet o tom, jak jsou křesťané v současném světě pronásledováni a jsou i organizace, které každoročně zveřejňují seznamy zemí. Mnohé země uváděné ve statistikách lze označit jako nedemokratické a tak jsme někdy ukolébáni dojmem, že nám pronásledování nehrozí.

K Roku rodiny Amoris Laetitia aneb Pravda nerezaví III.

Letošní slavnost sv. Josefa zvolil papež František za datum zahájení Roku rodiny Amoris laetitia (19. březen byl zároveň pátým výročím vydání exhortace, k níž se titul odvolává, a rovněž výročím inaugurace Františkova episkopátu). Tento rok manželství a rodiny bude slavnostně ukončen na 10. světovém setkání rodin v Římě v červnu 2022. Protože se domníváme, že moudrost našich předků a dobré rady jsou stále aktuální a platné, chceme vás povzbudit citáty z knihovničky znovu odprášené:

Manželství homosexuálů?

V době, kdy se diskuze o možnosti uzavření manželství osobami stejného pohlaví stává tématem debat na půdě českého parlamentu s ohledem na možnou legalizaci takového svazku, je možná dobré zamyslet se nad způsobem argumentace v takovýchto debatách.

Hlubina radosti, hlubina pokory, hlubina lásky

Tak nám začalo rozvolňování a tím se nám otvírají dveře do téměř zapomenutého světa. Světa, ve kterém bylo možno téměř svobodně se pohybovat, trávit čas činnostmi bez přílišných omezení. V souvislosti s tzv. pandemií slýcháme často, že svět po covidu již nebude jako dřív. Možná už jen proto, že naše myšlení bylo (a ještě i bude) tolik měsíců okupováno právě onou nemocí, která zachvátila celý svět.

K Roku rodiny Amoris Laetitia aneb Pravda nerezaví II.

Letošní slavnost sv. Josefa zvolil papež František za datum zahájení Roku rodiny Amoris laetitia (19. březen byl zároveň pátým výročím vydání exhortace, k níž se titul odvolává, a rovněž výročím inaugurace Františkova episkopátu). Tento rok manželství a rodiny bude slavnostně ukončen na 10. světovém setkání rodin v Římě v červnu 2022. Protože se domníváme, že moudrost našich předků a dobré rady jsou stále aktuální a platné, chceme vás povzbudit citáty z knihovničky znovu odprášené:

Jak na nového arcibiskupa

Kardinál Dominik Duka oslavil koncem dubna sedmdesáté osmé narozeniny. Ve svém úřadě už tři roky přesluhuje nad svůj kanonický věk, který dovršil v roce 2018. Zároveň víme, že nuncius se začal počátkem letošního roku poohlížet po jeho nástupci. Celý proces je ale vysoce utajený, tedy není snadné předvídat. Přesto ale – co o hledání nového pražského arcibiskupa nyní víme?

Nedávno jsem si prohlížel fotky...

Je to již rok, co papež František přidal do loretánských litanií nové invokace. Jednou z nich je Útěcho migrantů. Čas od času nás média poinformují o situaci, ve které se migranti nacházejí. Jedny to nechává lhostejné, jiní se rozčilují nad lhostejností odpovědných nebo nad jejich horlivou péčí o jejich budoucnost. A my katolíci se za ně, jak nás vybízí papež, modlíme.

Dar eucharistie

Když se v Církvi zavedla možnost svatého přijímání na ruku, zhusta se ozývaly hygienické důvody jako jeden z oprávněných „motorů“ tohoto rozhodnutí. Dnes se nám to vyostřilo ještě do užívání dezinfekce. Nezmizela však podstata SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ?

   1  2  3  4  5  6  7  8  9