sv. Atanasia / ne 18. duben 2021

Pochází ze vznešené rodiny na ostrově Egina. O jejím atributu -hvězdě - legenda vypráví, že velmi mladá prožila u přeslice vytržení, při němž do její hrudi vstoupila zářivá hvězda. Atanasia už v mládí toužila ... (pokračování)

Přehled zpráv

ČESKÁ REPUBLIKA

Offline cesta z Babylonu

Vánoce za námi, Hromnice za dveřmi, v hlavě se mi ještě promítá vánoční drama: Bože, byl to opravdu dokonalý plán, jak skrýt nejdůležitější událost před těmi, kdo by mohli věci uškodit – ať se zlým úmyslem pronásledováním a zahubením klíčícího výhonku spásy, nebo jen z hlouposti roztrubováním a předčasným oslavením mesiáše.

Ekumenický heretikon. K týdnu modliteb za jednotu křesťanů

V těchto dnech, kdy si připomínáme týden modliteb za jednotu křesťanů, bude jistě řečeno mnoho slov o důležitosti pokání a smíření, o skandálu, kterým rozdělení křesťanů pro svět bezpochyby je, o ekumenických aktivitách apod.

Dies Irae

Voják se stará, voják má. Tak se to alespoň říkalo u oddílu vojskových raket, kde jsem byl před mnoha lety na vojně. Toto pořekadlo mne napadlo v době nedávné, když nám zavřeli kostely a kdy mne televizní přenosy až tak moc duchovně neuspokojily.

Rozjímání o čase a o rodině

Máme různé časy: astronomický, gramatický, sportovní. Kniha Kazatel mluví o jiných rozměrech času: Všechno má určitou chvíli a veškeré dění pod nebem a na zemi má svůj čas: Je čas zrození i čas umírání, čas sázet i čas trhat... čas hledat i čas ztrácet... čas mlčet i čas mluvit (Kazatel 3,1–8).

Paní a dívky u oltáře

„Mezi 6.–10. rokem si hrají dívky i chlapci přednostně ve skupinách stejného pohlaví. Děti, které se nepřizpůsobí, jsou často vrstevníky odmítnuty. Kluci i v pozdějším věku, jaksi přirozeně ‚opovrhují‘ přítomností dívek ve svém kolektivu a naopak,“ říká vývojový psycholog.

Vstupme do nového roku s nadějí

Stojíme na prahu nového roku 2021. Po prožití roku právě uplynulého se oprávněně ptáme, jaký bude ten letošní. Určitě to bude rok, kdy se budeme vyrovnávat nejenom se zbytky infekční choroby, ale zároveň i počítat hospodářské, politické a osobní škody. Nejenom ty materiální, ale především ty, které se úzce dotýkají našeho psyché.

Požehnané Vánoce

Vážení a laskaví čtenáři, děkujeme vám z celého srdce za vaši přízeň, podporu, vaše reakce a veškeré formy spolupráce. Děkujeme Pánu Bohu za milost, že můžeme na tomto nedokonalém díle pracovat a sloužit tak, jak věříme, k dobru našich odběratelů, vás, čtenářů. Přejeme vám milostiplné, požehnané Vánoce a v novém roce 2021 pokoj, radost a všechno dobré od Pána, který se narodil k naší spáse. Teď je třeba už jen jedno, protože Jeho láska čeká na naši odpověď.

Slavnost Ježíše Krista Krále u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

V neděli 22. listopadu od 10 hodin se v Praze na Staroměstském náměstí u Mariánského sloupu bude konat poslední řádně ohlášené shromáždění, jehož součástí je mše svatá sloužená za nemocné a ty, kteří o ně pečují. Dle aktuálního krizového opatření vlády je počet účastníků shromáždění omezen na 100.

Osobní a vzájemná láska

Současná kultura všemi dostupnými prostředky prosazuje buď individuální lidská práva, nebo společenská práva. Buď jedno, nebo druhé, ale ne současně jedno i druhé (považuje to a priori za vyloučené a nemožné). K tomu, aby to dokázala, musí jedno i druhé nejdříve ztratit.

   1  2  3  4  5  6  7  8  9