sv. Růžena Limská / st 23. srpen 2017

Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na kř... (pokračování)

Přehled zpráv

ČESKÁ REPUBLIKA

Arcibiskup Graubner proti tvrzením komunistických a soc.demokratických poslanců o kolaboraci katolické církve s Hitlerem

Moravský metropolita Graubner se ohradil proti tvrzením komunistických, resp. soc.demokratických poslanců o „kolaboraci katolické církve s Hitlerem“. Poslanec Foldyna tvrdil, že „klér (míněno patrně katolický klérus) se nepochybně kolaborace dopustil“. Metropolita se odvo

Na neděli 25. května připadá Den modliteb za pronásledované křesťany

Pronásledování lidí věřících v Krista se spíše stupňuje. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany to píše Křesťanská mezinárodní solidarita (CSI), která se tematice dlouhodobě věnuje. „V celosvětovém měřítku tvoří křesťané 80 procent všech pronásledovaných pro nábož

Requiem za arcibiskupa Karla Otčenáška

Bohoslužba v den 3. výročí úmrtí někdejšího hradeckého biskupa bude slavena v pátek 23. května v 18:30 hodin v katedrále. 23. května 2011 zemřel arcibiskup Karel Otčenášek, výrazná postava novodobých dějin hradecké diecéze. V den třetího výročí jeho úmrtí za něj bude v&nb

Požehnané Velikonoce!

Avšak zmrtvýchvstání Krista je něco víc, týká se úplně něčeho jiného. Použijeme-li pro jednou jazyka evoluční teorie, je největší ’mutací‘, absolutně nejrozhodnějším skokem do naprosto nové dimenze, k němuž v dlouhých dějinách života a jeho vývoje dosud nikdy nedošlo, skokem do úplně no

Hnutí Pro život ČR v OSN a EU

Organizace Hnutí Pro život ČR a Res Claritatis se nedávno staly členy platformy Life is Beautiful (Život je nádherný) působící při OSN. Platforma sdružuje nevládní neziskové organizace z celého světa, jejichž cílem je ochrana práva na život, rodinu, svobodu vzdělávání a svědomí.

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice

Ministerstvo kultury ČR zapsalo dne 31. 1. 2014 Katolickou asociaci nemocničních kaplanů v České republice (KANK v ČR) do Rejstříku evidovaných právnických osob. Asociace zároveň spustila své webové stránky s adresou www.kaplan-nemocnice.cz. Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republi

Dominik Duka: Mým posláním je nést znamení kříže

Ve čtvrtek 3. dubna 2014 v podvečer byla v pražském Italském kulturním institutu představena kniha Pavla Veselého a Renáty Luckové Setkání s kardinálem Dominikem Dukou OP. „Mým posláním je nést znamení kříže v obou jeho dimenzích: úcty a lásky k Bohu a&nbs

Ztráta svobody ve jménu svobody: Globální sexuální revoluce

V tomto týdnu se českým a moravským zájemcům nabízí mimořádná příležitost. Probíhá totiž turné prof. Gabriele Kuby po České republice. Gabriele Kuby je publicistka, překladatelka a lektorka, která již od roku 2006 na svých besedách po celé Evropě upozorňuje na plíživá nebezpečí současné moderní spol

Národní Pochod pro život prošel centrem Prahy

V sobotu 29. března 2014 prošel centrem hlavního města již 14. ročník celostátního Pochodu pro život. Očekávaná účast několika tisíc lidí z celé republiky byla naplněna. Podle odhadu organizátorů šlo asi o 3 500 účastníků. Každý z nich tak vyjádřil jasné ne umělým potratům. Pochod pro život získal z

   4  5  6  7  8  9  10  11  12