sv. Bernard z Clairvaux / ne 20. srpen 2017

Pocházel ze šlechtické rodiny ve Fontaines-lès-Dijon ve Francii. V roce 1111 vs... (pokračování)

Přehled zpráv

ČESKÁ REPUBLIKA

Pochod pro život 2014

V sobotu 29. března 2014 se uskuteční již 14. ročník celostátního Pochodu pro život. Očekávaná účast několika tisíc lidí z celé republiky dává předtuchu masově vyjádřeného ne umělým potratům. Pochod pro život získal záštitu téměř 20 osobností politického, náboženského i veřejného života a&

Asociace center pro rodinu ČR k Roku rodiny: Fandíme rodině!

Asociace center pro rodinu ČR se připojuje k oslavám 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, jehož mottem je "Fandíme rodině". Na letošní rok připadá 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného Organizací spojených národů v roce 1994. OSN vyzvala svoje členské státy, aby se k&

Biskupové vyzývají k modlitbám za Ukrajinu

Přímluvou při bohoslužbách a soukromými modlitbami vzpomenou tuto neděli (26. ledna 2014) čeští a moravští věřící na Ukrajinu. Biskupové tento den vyhlásili dnem modlitby za Ukrajinu. Během nedělních mší svatých bude v kostelích čtena prosba za spravedlivé a pokojné vyřešení situace v zemi. Souča

Spojme se společně v modlitbě za obnovu českého národa

Se začátkem adventního období bylo zahájeno občanské modlitební úsilí za obrácení českého národa (obnovu mravních a duchovních hodnot) a lidi dobré vůle jsou katolickými laiky, kteří tak reagují např. na výzvu kardinála Dominika Duky (viz zde), přizváni zapojit se do tohoto modlitebního hnutí. S

Komentář Res Claritatis k volbám: Vítězství nečitelných

Také před těmito volbami zaznívaly hlasy, že to budou volby zvláště důležité, ba přelomové. Nestalo se. Zvítězili sice sociální demokraté, tedy strana tradiční a zavedená, ale výsledkem tak slabým, že vyvolal vnitrostranickou rvačku, jež vyvřela až do ulic. Vítěz se stal už totálně nedůvěryhodným. H

Praha: pouť smíření posvátnými místy hlavního města

Občanské sdružení Česká republika pro Ježíše pořádá v sobotu 16. listopadu 2013, před státním svátkem připadajícím na neděli 17. listopadu, Pouť smíření. Navazuje tak na další akce jubilejního roku 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje. V odkazu sv. Cyrila a sv. Metoděje, všech

Žádáme omluvu!

Úvodem moderátorka arcibiskupa obvinila (s odvoláním na názor ministerstva vnitra), že Církev klade nové požadavky, což kardinál odmítl.. Na otázku o kompletním vynětí budov Hradu z restitučního zákona kardinál – mírně zvýšeným hlasem - řekl, že tento požadavek navazuje na postup presidenta Go

Věřící se opět spojí v modlitbě za národ

V předvečer oslav svátku národního patrona sv. Václava se opět 27. září 2013 v 19.00 hodin slavnostně rozezvučí zvony kostelů v celé republice, aby věřící přiměly k zastavení a ke společné modlitbě v hodinu, kdy bude na poutní místo do Staré Boleslavi převážena relikvie sv. Václava. Pražský arcib

Vyšebrodský pro-life víkend

Mladí křesťanští demokraté zvou všechny, kteří by se rádi dověděli více o tom, jak to dnes u nás i ve světě vypadá s právem na život a lidskou důstojnost a jak mohou přispět k tomu, aby tato zásadní práva nebyla odpírána ani nenarozeným, ani starým a nemocným. K těmto otázkám uspořádali víkendovou k

   5  6  7  8  9  10  11  12  13