sv. Virgil / pá 27. listopad 2020

Pocházel z Irska. Ve 43 letech přišel, již jako vzdělaný kněz, na franský Pipinův dvůr. Zde poznal zajatého vévodu Oatila (či Odila), za jehož osvobození se přimluvil a s ním pak na Pipinovo přání odešel do Bav... (pokračování)

USA: „Křesťanské“ gay projekty financovány homosexuálním miliardářem

V nedávném článku (viz www.catholicvote.org/discuss/i…) Thomas Peters, jeden z ředitelů Národní organizace pro manželství, poodhaluje financování různých skupin, které propagují akceptování homosexuality pod zástěrkou, že reprezentují členy židovsko-křesťanské komunity, aby tak rozdmychávaly disent uvnitř církve. Skupiny jako New Ways Ministry (nedávno odsouzena biskupy Spojených států) obdržely velké částky od Arcus Foundation za účelem propagace "manželství" osob stejného pohlaví mezi katolíky, luterány, členy episkopální církve a židy. S uvedenou nadací je spojen jako její zakladatel a předseda Jon Stryker, otevřený homosexuál a vedoucí propagátor homosexuálních iniciativ.

Stránka www.arcusfoundation.org/social… obsahuje seznam řady podporovaných organizací vydávajících se za katolické či křesťanské, jejichž cílem je podkopávat křesťanské učení o sexualitě. Uvedeny jsou granty nadace např. pro The National Gay and Lesbian Task Force na vytvoření pro LBGT hnutí v rámci katolické církve v USA, jezuitskou Fairfield University na rozšíření stávající diskuse o homosexualitě, aby zahrnula různá mínění vedoucích katolických progresivních myslitelů a teologů, Dignity USA, Woman’s Alliance for Theology, Ethics and Ritual.

12. 04. 2011, HPŽ ČR