sv. Robert Bellarmin / út 17. září 2019

Pocházel z Toskánska. Stal se jezuitou a po vystudování byl profesorem teologie... (pokračování)

Prezident Zeman podpořil úsilí o omezení potratů

Prezident Miloš Zeman udělil záštitu 4. ročníku konference „Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením“, která se uskuteční v Brně ve čtvrtek 15. října 2015. Jak uvádí organizátoři, konference chce přispět k rozvoji kultury života tím, že předloží významné a dobře dokumentované výsledky, které si pro svou hodnotu budou moci získat pozornost a úctu všech.

Prezident Zeman podpořil úsilí o omezení potratů

Výsledky, které vzešly v rámci předchozích ročníků, potvrzují jednak hanebnou nespravedlnost současné legislativy týkající se nenarozených dětí, jednak neoprávněnost obav z důsledků kriminalizace úmyslného potratu. Na základě zkušenosti evropských států, které ochranu nenarozeného lidského života berou vážněji, nic nenasvědčuje tomu, že by zákaz umělých potratů měl být příčinou negativních jevů, kvůli nimž by bylo lepší, aby potraty byly povolené. Naopak, vedle snížení počtu potratů lze očekávat nárůst obecné úcty k lidskému životu a změnu postojů směrem k odpovědnému rozhodování ve prospěch početí. Jak také poznamenává Jan Pavel II.: „I když zákony nejsou jediným nástrojem, kterým lze bránit lidský život, přece mají největší a často také nejzávažnější význam, protože formují myšlení a chování člověka“ (Evangelium vitae 90).

Organizátoři ze spolku Nejmenší z nás se těší, že si český národ v blízké době uvědomí skutečnost nesmírné a nedotknutelné hodnoty každého lidského života a že poskytne demokracii věrohodný a pevný základ tím, že bude respektovat právo každého člověka na život, k němuž patří významné právo růst po zplození v matčině lůně.

Vedle prezidenta republiky udělili záštitu konferenci místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity Markéta Selucká a děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Tomáš Machula.

24. 06. 2015, HPŽ ČR, nejmensiznas.cz

HLEDÁME
spolupracovníky, někoho šikovného a spolehlivého, s dobrým názorem a smyslem pro maličkosti i pro humor. Někoho, kdo nevěří na Murphyho zákon
"Nikdy nebuď první. Nikdy nebuď poslední. Nikdy se na nic nehlas dobrovolně."
redakce@rcmonitor.cz

Dobrý časopis


pdf >        archiv >