sv. Evarist / út 27. říjen 2020

Pocházel z Betléma a podle svědectví sv. Ireneje a prvokřesťanského historika Eusebia byl čtvrtým Petrovým nástupcem. Jeho pontifikát podle některých údajů trval přes 9 let, počítá-li se s pravděpodobným předán... (pokračování)

Češi chtějí zachránit 152 iráckých křesťanů z islámského pekla

Česká vláda má rozhodnout o přijetí 152 pronásledovaných křesťanů z táborů v iráckém Erbílu do ČR. Na dnešní tiskové konferenci Nadačního fondu Generace 21 (NF G21) a Res Claritatis zazněl příběh irácké ženy, žadatelky o azyl v ČR. Té domlouvala v nemocnici v Erbílu místní muslimská žena, že by měla konvertovat k islámu, nosit hidžáb, mít zakryté ruce, modlit se islámské modlitby a modlit se k Mohamedovi. Nakonec jí řekla: „Když se neobrátíš, stejně nebudeš mít na výběr, jednou to tu bude jen pro muslimy.“

Češi chtějí zachránit 152 iráckých křesťanů z islámského pekla

Životní příběh 152 křesťanů, jejichž žádost NF G21 podala vládě ve čtvrtek 23. července, je ověřený. Žadatelé o azyl vypovídají opakovaně pravdivě, mají doklady, dobrou bezpečnostní prověrku a mnozí mají za sebou též garanci svých duchovních, kteří s nimi v táboře pobývají. Jan Dezort a Salman Hasan z NF G21 znají všechny tyto osoby z pobytu v Erbílu. Zároveň jde o výběr těch nejpotřebnějších, kterým je třeba pomoci přednostně (vdovy, malé děti, nemocní). Pro ně je v ČR připraveno materiální, finanční i lidské zázemí, a to také díky nabídkám téměř 1500 lidí, kteří neváhali a připojili se k iniciativě „Bratr je víc než bližní“ (http://rcmonitor.cz/pomoc-krestanum), zorganizované spolkem Res Claritatis v lednu 2015.

Salman Hasan, křesťan, konvertita z islámu, který z inkriminovaných oblastí sám s rodinou musel utéci, popsal novinářům situaci křesťanů v dané oblasti jako tragickou, bezvýchodnou a především stále nebezpečnou. Lidem zde jde o život každou chvíli. Utečenecké tábory neznamenají bezpečný prostor pro křesťany v místech, kde operuje Islámský stát. Lidé, kteří zde jsou, často přišli o své blízké, jistě všichni o své domovy, nemají se kam vrátit. Jsou to lidé rekrutovaní z civilizace vzdělaných lidí, kteří žili velmi solidním životem. Jak říká pan Hasan: „Těmto lidem je třeba pomoci, jejich život je trvale ohrožen; a bát se není třeba, protože křesťané nejsou vychováváni k tomu, aby pro získání věčného života zabíjeli.“ Křesťané na Blízkém východě žijí v naprosté nejistotě a když se ráno probudí, neví, zda se dožijí večera.

NF G21 má k dispozici dostatečné množství prostředků na leteckou přepravu všech osob a pro jednotlivé rodiny je domluveno též ubytování po celé ČR. Skupina 152 osob má věkový průměr 26 let, je v ní 10 vdov a 60 dětí, 32 osob má vysokoškolské vzdělání a 13 středoškolské.

„Upřednostňujeme začlenění příchozích křesťanů z Blízkého východu mezi rodiny a farnosti rovnoměrně v regionech tak, aby se nevytvořila ghetta, ale aby se posílila možnost jejich úspěšné integrace do české společnosti. Od lidí máme i nabídky na zaměstnání a pomoc s integrací. Ozvalo se nám 1500 rodin, společenství, farností, jednotlivců,“ upřesnila Zdeňka Rybová, šéfredaktorka RC Monitoru.

O dalších možnostech spolupráce jednali Res Claritatis a NF G21 minulý týden také s generálním sekretářem ČBK Mons. Tomášem Holubem. Jak ČBK, tak Ekumenická rada církví má být pro stát garantem celého procesu pomoci pronásledovaným křesťanům a jejich integrace do české společnosti. V případě kladného vyjádření vlády bude následovat azylové řízení první skupiny iráckých křesťanů.

28. 07. 2015, RC