sv. Virgil / pá 27. listopad 2020

Pocházel z Irska. Ve 43 letech přišel, již jako vzdělaný kněz, na franský Pipinův dvůr. Zde poznal zajatého vévodu Oatila (či Odila), za jehož osvobození se přimluvil a s ním pak na Pipinovo přání odešel do Bav... (pokračování)

Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž

V sobotu 15. srpna prošel hlavním městem již 5. ročník Pochodu pro rodinu. Organizátory byli Mladí křesťanští demokraté a Hnutí Pro život ČR. Před pochodem se uskutečnila konference na téma Perspektivy rodiny v 21. století. Panelisté se shodli na tom, že rodina potřebuje celospolečenské docenění svého významu.

Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž

Záštitu nad akcí převzal vedle místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka také kardinál Dominik Duka, radní hl. m. Prahy Jan Wolf a poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský. Z těchto osobností byl na pochodu samotném přítomen jen předseda pražské organizace KDU-ČSL Jan Wolf. Mezi účastníky byl i lidovecký senátor Jiří Čunek. Pozdrav účastníkům akce zaslala také poslankyně TOP 09 dr. Jitka Chalánková.

Konference o rodině začala v 10 h. v prostorách paláce Caritas. Mezi panelisty usedl pan Jan Wolf (radní hl. m. Prahy a šéf pražských lidovců), pan Antonín Brzek (psychiatr, sexuolog) a pan Dan Drápal (duchovní, publicista). Debatu moderoval místopředseda MKD Jan Gregor. Dan Drápal upozornil na skutečnost, že ve společnosti existují dva extrémy: individualismus a kolektivismus. Ty pak mají vliv na rodinu jednoznačně silně negativní, protože předpokladem každé této ideologie je snaha o hájení zájmu jednotlivce. Upozornil také na to, že je rozdíl mezi oficiální ideologií, jak o ní např. mluví závěry výzkumů veřejného mínění, a tím, jak skutečně jejich zastánci tuto ideologii sami žijí. Uvedl příklad na vzorku vysokoškolsky vzdělaných žen, které tvrdí, že manželství (tzv. papír) není třeba a plnohodnotný život „rodiny“ lze žít i bez něj. Ale 64 procent vysokoškolaček porodí děti do manželství. U žen s nejnižším vzděláním jde o pouhá tři procenta. Drápal také uvedl, že ač se to většinové společnosti líbí či ne, není možné dělat špičkovou kariéru a přitom dobře vychovávat děti. Antonín Brzek doplnil, že by měla být oceněna taková žena, která právě šanci na kariéru či vlastní realizaci odloží ve prospěch výchovy dětí, a tato její role by měla být považována za prestižní. Jan Wolf se domnívá, že rodina potřebuje silný marketing pro propagaci toho pozitivního, co přináší svým členům, ale také celé společnosti a státu (dr. Brzek bohužel předložil taky několik sporných, byť okrajových - i když s tématem rodiny souvisejících - tvrzení, např. v podobě sdělení, že „svět bez antikoncepce by byl horší než svět s antikoncepcí“).

Na otázku, jak se pořadatelé Pochodu pro rodinu dívají na festival Prague Pride, pan Jan Gregor odvětil, že zakázat demonstraci názoru v liberální společnosti není možné a ani správné. Ale za velmi problematické považuje její spolufinancování z veřejných rozpočtů.

Akce byla zakončena mší svatou v kostele sv. Jiljí od 13:15 h. Mezi účastníky byli lidé všech věkových kategorií, včetně rodin s malými dětmi. Pochod se záměrně vedl trasou města tak, aby nebylo možné potkat účastníky v tomtéž čase probíhajícího průvodu homosexuálních aktivistů.

15. 08. 2015, RC