sv. Evarist / út 27. říjen 2020

Pocházel z Betléma a podle svědectví sv. Ireneje a prvokřesťanského historika Eusebia byl čtvrtým Petrovým nástupcem. Jeho pontifikát podle některých údajů trval přes 9 let, počítá-li se s pravděpodobným předán... (pokračování)

Národní svatováclavská pouť 2015

Ve Staré Boleslavi vyvrcholila Národní svatováclavská pouť mší svatou na Mariánském náměstí. Tu od 10 h. celebroval plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Homilii pronesl pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka.

Národní svatováclavská pouť 2015

Kromě jiného byla pouť pozoruhodná přítomností dvou významných hostů. Oslav se zúčastnil vyšší archieparcha kyjevsko-haličský, archieparcha kyjevský Svjatoslav Ševčuk a arcibiskup z Minsku-Mohylevu Tadeusz Kondrusiewicz.

Kardinál Dominik Duka svou homilií upozornil na palčivou otázku našich dní - otázku uprchlické krize: „Chceme-li jim pomoci a zachránit to, co naše civilizace budovala po 50 generací našich předků ve vzájemné spolupráci česky, německy i hebrejsky mluvících obyvatel této země, musíme spolu, v rozumné věcnosti a soucitu usilovat o nastolení míru. Nelze je oddělit. Podlehnout citovému hnutí, stejně jako škrtnutím, udělali bychom zákonitě chybu. Je třeba, jak řekl papež František, zastavit agresi. Proto vyslal státního sekretáře kardinála Pietro Parolina, aby žádal v OSN o mezinárodní pomoc v místě konfliktu všemi dosažitelnými prostředky nevyjímaje ani vojenský zásah schválený bezpečnostní radou OSN, aby byly odstraněny příčiny, které vyhánějí lidi z domovů. Nestačí tedy charitativní pomoc v utečeneckých táborech na Středním východě a v severní Africe. Je třeba obnovit administrativní, ekonomické a sociální služby, zajisté přijmout a ošetřit bezradné uprchlíky, ale připravit je k urychlenému návratu do jejich zemí, aby je budovali, obdělávali, a mohli tam žít ve svých domovech a svým navyklým způsobem. Rovněž tak je třeba vyzvat mladé utečence, muže, aby bránili své domovy a země.“ Na konci poutní mše svaté vyzdvihl poděkování rodinám s dětmi.

K tématu rodiny se velice intenzivně přiblížil také arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Ve výrazném projevu upozornil na nutnost zaujmout odpovědný postoj ke svobodě: „Dveře politických a ekonomických systémů se otevřely Kristu, jak říkal svatý Jan Pavel II. Svoboda, kterou jsme dostali, je velkým darem a zároveň úkolem, který nelze vždy snadno splnit. Začal čas materialismu. Život, který ale není ve shodě s Boží vůlí, vede k záhubě. Katastrofou dnešní doby je krize morálky, krize rodiny, pokles porodnosti i manipulace s největším Božím darem, kterým je život.“28. 09. 2015, RC, apha.cz