sv. Virgil / pá 27. listopad 2020

Pocházel z Irska. Ve 43 letech přišel, již jako vzdělaný kněz, na franský Pipinův dvůr. Zde poznal zajatého vévodu Oatila (či Odila), za jehož osvobození se přimluvil a s ním pak na Pipinovo přání odešel do Bav... (pokračování)

153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky

Na svém zasedání v pondělí 14. prosince vláda po osmiměsíčním společném úsilí několika organizací schválila přesídlení skupiny 153 iráckých křesťanů, kteří byli nuceni uprchnout před tzv. Islámským státem ze svých domovů, všechno opustit a tak si zachránit jediné - holý život. A i o ten mohou být každý den připraveni.

153 pronásledovaných křesťanů míří do České republiky

Jak uvedlo Ministerstvo vnitra, přesídlení proběhne pod (v létě získanou) záštitou České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Přesídleným osobám bude v České republice poskytnut azyl. Jde o odpověď na žádost Nadačního fondu Generace 21, díky které získá 37 konkrétně vytipovaných rodin z Iráku a Libanonu v ČR nový domov. Celkem se jedná o 130 vnitřně vysídlených uprchlíků z iráckého Kurdistánu a 23 iráckých uprchlíků z Libanonu. Situace v iráckém Kurdistánu je složitá a možnost brzkého návratu těchto rodin není reálná.

Přesídlení by mělo proběhnout ve čtyřech etapách mezi lednem a dubnem 2016. První skupina již prověřených 23 osob by mohla do Česka přiletět do konce ledna 2016.

Dopravu osob zajistí na své náklady Nadační fond Generace 21. V České republice budou mít rodiny prostřednictvím Nadačního fondu zajištěné ubytování, přístup k sociálnímu, právnímu a psychologickému poradenství pro řešení problémů s adaptací v novém prostředí, možnost intenzivní výuky českého jazyka a sociokulturní kurzy, které jim přiblíží způsob života v ČR. Tím Nadační fond zajistí předpoklady pro úspěšnou integraci přesídlených rodin.

V rámci iniciativy našeho sdružení a redakce Res Claritatis Monitoru s názvem Bratr je víc než bližní je připraveno také více než 1500 dobrovolníků okamžitě poskytnout svou osobní pomoc. Mnozí nabízí konkrétní osobní přispění v podobě doprovázení, ubytování, finanční výpomoci, další nabízí zajištění zaměstnání pro otce a živitele rodin, které k nám mají dorazit. [Pozn. redakce: jsme vděčni za tento politický, ale krásný vánoční dárek všem, kteří získali novou naději.]

14. 12. 2015, RC