sv. Atanasia / ne 18. duben 2021

Pochází ze vznešené rodiny na ostrově Egina. O jejím atributu -hvězdě - legenda vypráví, že velmi mladá prožila u přeslice vytržení, při němž do její hrudi vstoupila zářivá hvězda. Atanasia už v mládí toužila ... (pokračování)

Národní pochod pro život startuje už tuto sobotu

Tisíce účastníků chtějí zviditelnit potřebu společenské podpory žen čekajících nečekaně dítě a zdůraznit opomíjenou zodpovědnost mužů. Pochod pro život je reakcí na alarmující statistiky, podle nichž podstoupilo v České republice jen v roce 2015 potrat 20 393 žen. Po doprovodném programu vyvrcholí akce průvodem Prahou.

Národní pochod pro život startuje už tuto sobotu

Šestnáctý ročník Národního pochodu pro život, který letos přinese řadu novinek, se uskuteční v Praze v sobotu 2. dubna. Průvodu městem bude předcházet bohoslužba a doprovodný kulturní program. Cílem pochodu, který organizuje Hnutí Pro život ČR, je upozornit, že i v těžkých životních situacích mohou nastávající matky najít podporu.

„Vždy najdeme řešení, aby každé dítě dostalo šanci prožít svůj život. Chceme, aby každá žena věděla, že v tom nezůstane sama a necítila se nucena k podstoupení potratu. Probouzíme svědomí mužů, aby byli oporou ženám a svým dětem. Potrat není skutečným řešením,“ objasnila Zdeňka Rybová, místopředsedkyně Hnutí Pro život ČR a vedoucí Linky pomoci.

„Po bohoslužbě letos program doplní oběd, na který zve předem zaregistrované rodiny s dětmi osobně pan kardinál Dominik Duka,“ prozradil Radim Ucháč, předseda pořádající organizace. Bohoslužba v katedrále na Pražském hradě začne v 10 hodin, hlavním celebrantem bude kardinál Duka a přímý přenos zajistí televize Noe.

„Jsem rád, že mohu osobně podpořit iniciativu, která dává naději všem ženám, budoucím matkám. Věřím, že poselství pochodu osloví celou společnost,“ řekl kardinál Dominik Duka. Vlastní program se bude odehrávat na pražském Klárově u metra Malostranská od 12 hodin. Vystoupí v něm se svým divadelním představením oblíbený bard z jižních Čech Vítězslav Marčík. Doplní ho vokálně instrumentální soubor gotické, renesanční a barokní hudby Karmína.

Národní pochod pro život vyjde z Klárova s transparenty, balónky, vlajkami ve 14.30 hodin směrem do centra města. Modlitbou za český národ, k níž přijali pozvání zástupci církví a společenství, bude program zakončen na Václavském náměstí u sochy svatého Václava v 16.30 hodin.

Svou podporu Národnímu pochodu pro život vyjádřily nejrůznější organizace, jako Arcidiecézní charita Praha, Národní iniciativa pro život, sportovní organizace Orel, Křesťanská akademie mladých, Mladí křesťanští demokraté, Výbor na obranu rodičovských práv a řada dalších.

První ročník Pochodu pro život, které se konají například také na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Francii, Británii, Španělsku, Rumunsku, Itálii, Belgii, Holandsku, Švýcarsku či Irsku, se v České republice konal v roce 2001. Tehdy se ho účastnilo 700 lidí, loni už jich bylo více než 2500. Pochody jsou reakcí na alarmující statistiky, podle nichž v České republice jen v roce 2015 podstoupilo potrat 20 393 žen. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR uvádí, že v roce 2014 přes 17 tisíc žen podstoupilo potrat ze sociálních důvodů. Tato čísla poukazují na to, že ženy čekající nečekaně dítě nemají dostatek podpory ze strany nejbližšího okolí ani společnosti.

Těhotným ženám nabízí Hnutí Pro život ČR pomoc prostřednictvím projektu s názvem „Nesoudíme. Pomáháme“, který podporuje 30 českých měst a obcí i řada českých osobností. Angažují se v něm dobrovolníci z celé republiky, kteří distribuují informační letáky do gynekologických ambulancí, nemocnic, poliklinik, ale i na další veřejně dostupná místa.

Hnutí Pro život ČR provozuje bezplatnou Linku pomoci. Na telefonním čísle 800 108 000 poskytují těhotným ženám rady psycholožky a konzultantky se speciálním proškolením v krizové intervenci. Jen v loňském roce poradna pomohla 305 klientkám. Pod tlakem bylo v době těhotenství 25 procent žen, více než 37 procent se jich ale na linku pomoci obrátilo až po potratu, k němuž ženy přemluvil jejich partner, nebo se pro něj rozhodly kvůli zastrašování v rodině, obav z budoucnosti, neschopnosti řešit svou tíživou ekonomickou situaci. V sedmi případech šlo dokonce o otevřené násilí ze strany partnera. Poradna poskytuje klientkám terapii postabortivního syndromu, kterou zdravotní pojišťovny v současnosti nehradí.

„Obrovské množství potratů je při současném demografickém vývoji alarmující. Počet obyvatel České republiky se sice během roku 2015 zvýšil o 15,6 tisíce na 10 553,8 tisíce, ovšem obyvatelstva přibylo pouze následkem imigrace. Počet zemřelých převýšil počet živě narozených o 409 lidí. Úroveň plodnosti je pouze 1,57 dítěte na jednu ženu a ročně se tak rodí o 38 tisíc dětí méně, než by bylo třeba, aby český národ nevymíral. Proto by stát měl projevovat větší zájem o podporu těhotných žen a rodin,“ upozornil Radim Ucháč.

30. 03. 2016, HPŽ ČR