sv. Bernard z Clairvaux / ne 20. srpen 2017

Pocházel ze šlechtické rodiny ve Fontaines-lès-Dijon ve Francii. V roce 1111 vs... (pokračování)

Rodiny s otcem, matkou a dětmi jsou nejdůležitějšími institucemi

V den slavnosti svatého Václava, mučedníka a hlavního patrona české země, se shromáždily tisíce lidí na staroboleslavském náměstí, aby se zúčastnily slavnostní bohoslužby. Kazatelem poutní mše svaté byl emeritní biskup Kolína nad Rýnem kardinál Joachim Meisner. V mimořádně naléhavé promluvě mj. řekl, že „vědomí, že jsme stvořeni, vrhá silné světlo na naše rodiny. Ony jsou nejdůležitějšími a nejperspektivnějšími institucemi a zřízeními v Evropě. Rodina s otcem, matkou a dětmi je rovněž pravzorem pro všechny další společenské formace, ve státě nebo v Církvi.“

Rodiny s otcem, matkou a dětmi jsou nejdůležitějšími institucemi

Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl brněnský biskup Vojtěch Cikrle, koncelebranty pak byli kromě hojného počtu kněží z celé republiky také další čeští a moravští biskupové. Nechyběli ani představitelé státu a především zástupy poutníků z celé republiky.

Kardinál Joachim Meisner v úvodní části promluvy upozornil na jednu zásadní nemoc naší doby - ztrátu paměti: „Lidé jsou již po staletí napadeni podobnou nemocí, která nám odňala paměť stvoření. Člověk už neví, odkud přichází, kam jde, jaký smysl má jeho život a jakého povolání se mu dostalo. Co nevím, to mě nepálí, říká jedno přísloví. Když už nevím, odkud přicházím, pak ani nevím, kam jdu a jaký úkol se nachází mezi oním odkud a kam. Lidé odjakživa věděli, že si své bytí nedali sami a že si své dary a talenty nemohli sami vyhledat, takže i takové povolání, k němuž člověk volá sám sebe, se samo o sobě stává nesmyslným a chaotickým. V tom spočívá vlastní podstata všech evropských katastrof.“

Také přítomný primas český kardinál Dominik Duka vystoupil na závěr slavnosti, a to se slovy díků a připomínek několika důležitých událostí. Upozornil zvláště na rozhodnutí České biskupské konference, aby se jubileum 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě, které připadá na příští rok, slavilo v jednotě s celosvětovou Církví na národní úrovni. Popřál všem, kteří spolu se svatým Václavem slaví své jmeniny, včetně bývalých prezidentů naší republiky, a přítomnému prezidentu republiky Miloši Zemanovi pak předal vyřezávanou sošku svatého Václava a knihu o českém světci.29. 09. 2016, RC, TS ČBK