sv. Pius X. / po 21. srpen 2017

Pocházel z Riese v Itálii. Jeho jméno bylo Giuseppe Sarto. Jako kněz působil ve... (pokračování)

Kardinál Burke v ČR

Dnes v poledne přistálo letadlo s kardinálem Raymondem L. Burkem na pražském ruzyňském letišti. Společně s doprovodem byl pan kardinál uvítán mimo jiné organizátory jeho návštěvy, tj. zástupci organizací Nejmenší z nás, Hnutí Pro život ČR a Res Claritatis. Krátce po přivítání odcestoval na oběd do Arcibiskupského paláce, kam jej pozval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Kardinál Burke v ČR

Během odpoledních hodin odcestuje kardinál Burke do Vyššího Brodu, odkud následující den pojede přednášet na Jihočeskou univerzitu. V aule univerzity bude mít ve středu 12. října od 14:30 přednášku na téma "Setrvat v pravdě Kristově: manželství, přirozený zákon a nauka Církve". Jeho další cesta pak povede na čtvrteční konferenci Nejmenší z nás do Brna, kde dopoledne přednese druhou přednášku v rámci návštěvy ČR, a sice s názvem "Evangelium života a nová evangelizace".

Na závěr svého pobytu bude kardinál Burke sloužit v sobotu dopoledne v pražské bazilice Nanebevzetí Panny Marie (Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 1/132, Praha) pontifikální mši sv. Mši sv. bude sloužit také ve středu ráno v klášterním kostele ve Vyšším Brodě.

Kardinál Raymond Leo Burke působil v letech 2008-2014 jako prefekt Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury v Římě. Papež Benedikt XVI. ho roku 2010 povýšil do kolegia kardinálů. Rovněž působil v Kongregaci pro svatořečení, Kongregaci pro biskupy, Papežské radě pro výklad legislativních textů, Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti a Radě kardinálů a biskupů sekce pro styky se státy Státního sekretariátu. Od roku 2014 je patronem Maltézského řádu.11. 10. 2016, RC